LPGGz stemt in met herzien Bestuurlijk akkoord; Ypsilon stemt tegen

De achterban van het Landelijk Platform GGz (LPGGz) heeft vanmiddag ingestemd met het vernieuwde zogeheten stemverklaring te laten horen, vond grote weerklank.

In het nieuwe Bestuurlijk akkoord worden afspraken gemaakt over de toekomst van de GGZ de komende jaren. In een eerdere versie maakten partijen als het ministerie van VWS, GGZ Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en het LPGGz onder meer afspraken over grote onderwerpen als 30 procent beddenafbouw, een nieuwe manier om de GGZ te organiseren en de kwaliteit van de zorg. Maar de inkt was nog niet droog of het ministerie kreeg een nieuwe miljoenenbezuiniging opgelegd. Tot schrik van het LPGGz wilde de minister prompt eigen bijdragen gaan invoeren en ‘lichtere’ GGZ wegbezuinigen. Het LPGGz riep de minister op om dan opnieuw om de tafel te gaan zodat de voorgenomen maatregelen van de baan zouden gaan. “De rekening moet niet nóg eens bij de patiënt worden neergelegd.” Minister Schippers stemde in met het voorstel maar voerde de druk sterk op zodat er nog voor de zomer een onderhandelingsresultaat kon liggen.

Stemden eerder al de GGZ-instellingen in met het bereikte resultaat, vandaag was het de beurt aan de achterban van het LPGGz. Ypsilon had hiertoe de tekst al eerder voorgelegd aan haar eigen ledenraad en belangenbehartigers. Op de doorslaggevende vergadering vanmiddag legde Ypsilondirecteur Bert Stavenuiter uit waarom de vereniging tegenstemde. “Uit alle hoeken van het land ontvingen we geluiden dat het LPGGz eruit had gehaald wat erin zat. Onze complimenten gaan daarom naar de delegatie die in dit enorm ingewikkelde schaakspel haar mannetje heeft gestaan. En toch lijkt de tekst in de verste verte niet op een tekst die we zelf zouden hebben geschreven. Zelfs niet als we ook de opdracht hadden gehad om miljoenen te bezuinigen. De vraag of er wel of geen ziektes uit het vergoedingenpakket mogen worden gehaald, is niet de vraag waar het in de zorg om gaat. Het gaat over zorgen vóór mensen en zorgen ván mensen.”

Stavenuiter haalde een telefoongesprek aan van de dag ervoor: Een moeder belde over haar zoon die opgenomen was geweest. “Hij moest eruit omdat het beter met hem ging, maar werd vervolgens opnieuw psychotisch. Nu kan hij niet meer terug naar de plek waar hij eerst zat. Hij staat zelfs weer onderaan de wachtlijst.” Dat was precies wat het LPGGz nu juist met het vorige akkoord had willen vermijden: Bedden zouden pas mogen worden afgebouwd als er betere alternatieven zijn gecreëerd. Niet andersom. Maar de praktijk is anders. Kortom, constateerde Stavenuiter, “de marges om te onderhandelen waren klein. Té klein. Binnen die marges hebben we gedaan wat we konden, maar de marges worden alleen groter als we een tegenkracht organiseren. En die komt er niet als we ons unaniem achter de onderhandelaars van het LPGGz opstellen.”

De afwijzing door Ypsilon betekent een afwijkend geluid, maar heeft geen praktische gevolgen voor het akkoord. Als ook de achterbannen van de andere partijen instemmen, dan wordt het herziene akkoord van kracht tot 2017, een eis van het LPGGz om rust in de zorg te creëren zonder angst voor nieuwe eigen bijdrages en dergelijke. Andere punten die de onderhandelaars wisten binnen te halen: Huisartsen krijgen bij Ypsilon vaak veel kritiek vanwege hun gebrek aan GGZ-kennis. Op dat terrein gebeurt veel, nu de komst van POH’s (praktijkondersteuners huisarts) sterk wordt gestimuleerd. Ook dwang en drang is bij ons een groot thema. Straks krijgt Ypsilon via het LPGGz precies en per instelling in beeld hoe vaak sprake is van gedwongen opname of separeergebruik. En tot slot worden er gelden (miljoenen) vrijgemaakt voor stigmabestrijding en om de kwaliteit van zorg te onderzoeken. De gevolgen van ambulantisering wordt bovendien vanaf nu in de gaten gehouden, om te kunnen ingrijpen als het fout dreigt te gaan.

> Klik hier voor de stemverklaring van Ypsilon

ANBI logo