LPGGz wil helderheid over toegang Wlz voor GGZ-cliënten

Het wordt nu echt hoog tijd dat er helderheid komt over toegang tot de Wlz voor GGZ-patiënten die zeer langdurend of blijvend 24 uurs-zorg in de buurt nodig hebben. Het Landelijk Platform GGZ gaat daarover samen met GGZ Nederland, RIBW Alliantie en Federatie Opvang in gesprek met het ministerie van VWS.

Een felle lobby van het LPGGz en Ypsilon heeft er vorig jaar toe geleid dat de Tweede Kamer een motie aannam waardoor ook cliënten uit de GGZ toegang kunnen krijgen tot de Wet langdurende zorg (Wlz). Het gaat om cliënten die langdurig of blijvend 24 uurs nabije zorg nodig hebben. De uitvoering van die motie neemt echter veel tijd in beslag.

De vraag wie wanneer toegang zou krijgen tot de Wlz, vastgelegd in het zogeheten afwegingskader, zouden dit voorjaar gereed zijn. Het Zorginstituut gaf echter volkomen onverwacht aan dat het concept afwegingskader nog niet voor de doelgroep GGZ geldt. Daarvoor zou meer onderzoek nodig zijn.

Het Platform heeft verontwaardigd gereageerd. Staatssecretaris Van Rijn had uitdrukkelijk gevraagd om de GGZ in het afwegingskader mee te nemen. Dat het Zorginstituut dit niet gedaan heeft, betekent dat met name cliënten van beschermd wonen nog langer in onzekerheid zullen verkeren. Voor hen zal de toegang tot de Wlz niet voor 2017 geregeld zijn.

> Klik hier voor het eerdere bericht over de doorbraak nu ruim een jaar terug

ANBI logo