LPGGz zet gevolgen eigen bijdrage op een rij

De jarenlange lobby in Den Haag waaraan ook Ypsilon actief deelnam om de eigen bijdrage van tafel te krijgen, heeft succes gehad. Op 14 december diende Lea Bouwmeester een motie in om de eigen bijdrage in de GGZ te schrappen die door de Kamer werd aangenomen. Het Landelijk Platform GGz (LPGGz) zette op een rij wat nu de precieze gevolgen zijn.

2012
In 2012 gold een eigen bijdrage voor behandeling en verblijf voor volwassenen in de GGZ. Dit betreft de tweedelijns GGZ. Bent u in 2012 of daarvóór met een behandeling begonnen? Dan kunt u mogelijk in 2013 nog een rekening ontvangen over de eigen bijdrage van 2012.

Géén eigen bijdrage voor tweedelijns-GGZ in 2013-2014
Per 1 januari 2013 vervalt de eigen bijdrage in de tweedelijns GGZ. Iedereen die ná 1 januari 2013 wordt doorverwezen naar de tweedelijns GGZ hoeft dus géén eigen bijdrage meer te betalen. Dit geldt ook voor 2014.

Wél eigen bijdrage voor eerstelijns GGZ in 2013
Voor de behandeling van lichte psychische problemen (de eerste lijn) geldt in 2013 net als in 2012 wel een eigen bijdrage van 20 euro per consult. De basisverzekering vergoedt 5 consulten per jaar. Soms vergoedt de aanvullende verzekering die eigen bijdrage en/of extra consulten.

Eigen risico & inning
Hoe de verschillende zorgverzekeraars omgaan met de inning over 2012, wordt aan de individuele verzekeraars overgelaten. Vraag uw zorgverzekeraar om meer details of kijk in uw polis. Let op: de eigen bijdrage is iets anders dan het eigen risico dat zorgverzekeraars rekenen. Die was in 2012 vastgesteld op 220 euro per volwassene en in 2013 op 350 euro.

Meer weten? Vragen? Klachten?
Mocht u nog vragen hebben over de eigen bijdrage of komt u erdoor in de problemen?
Neem dan contact op met Meld je zorg, hét meldpunt van het Landelijk Platform GGZ: www.meldjezorg.nl

ANBI logo