Mantelzorgcompliment als kerstcadeau

Familieleden die behoefte hebben aan een financieel voordeeltje doen er goed aan om te kijken of ze in aanmerking kunnen komen voor een zogeheten mantelzorgcompliment. Die boodschap komt van kaderlid Grietje Santing. Ze haakt daarmee aan op een regeling die de overheid in het leven riep, maar waar ze tot nu toe elk jaar geld in overhield omdat er te weinig mensen een beroep op deden. Het mantelzorgcompliment bestaat uit een bijdrage van 250 euro opleveren; een aantrekkelijke bijdrage zo rond de kerstdagen.

De regeling is interessant voor familieleden van mensen die niet zijn opgenomen. Bovendien moet de patiënt blij zijn met de ‘mantel’zorg die u als familie levert omdat hij degene is die het ‘compliment’ moet aanvragen.

 

Familieleden die behoefte hebben aan een financieel voordeeltje doen er goed aan om te kijken of ze in aanmerking kunnen komen voor een zogeheten mantelzorgcompliment. Die boodschap komt van kaderlid Grietje Santing. Ze haakt daarmee aan op een regeling die de overheid in het leven riep, maar waar ze tot nu toe elk jaar geld in overhield omdat er te weinig mensen een beroep op deden. Het mantelzorgcompliment bestaat uit een bijdrage van 250 euro opleveren; een aantrekkelijke bijdrage zo rond de kerstdagen.

De regeling is interessant voor familieleden van mensen die niet zijn opgenomen. Bovendien moet de patiënt blij zijn met de ‘mantel’zorg die u als familie levert omdat hij degene is die het ‘compliment’ moet aanvragen. Met het Mantelzorgcompliment laat de overheid haar waardering blijken voor het belangrijke (en kosteloze) werk dat mantelzorgers verrichten. Onder de doelgroep horen mensen die zorgen voor hun demente partner en hun gehandicapte moeder, maar ook voor veel familieleden die bijdagen aan de zorg voor een naaste met schizofrenie. Ook zij zijn immers ‘mantelzorger’, al zal niet iedereen zich in die term herkennen.

Om in aanmerking te komen moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Familieleden van mensen die zijn opgenomen komen niet in aanmerking. Familieleden van iemand zonder ziekte-inzicht formeel wel, maar in de praktijk waarschijnlijk niet. Voor hen is de voorwaarde dat het de patiënt zelf is die de vergoeding moet aanvragen in veel gevallen een onneembare barrière. Maar voor de overige groep familieleden is het –laten- aanvragen van het mantelzorgcompliment doorgaans het proberen waard.

De vergoeding wordt netto uitbetaald, dus er hoeft geen belasting over te worden betaald. Ook heeft het compliment geen gevolgen voor een eventuele uitkering, zorgtoeslag of huurtoeslag van de mantelzorger. De mantelzorger krijgt het mantelzorgcompliment ook naast een eventueel salaris uit een PGB. En mocht de patiënt zelf gebruik maken van een Persoonsgebonden Budget (PGB), dan heeft het daarvoor evenmin gevolgen, leert navraag bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Informatie over de voorwaarden en het aanvragen is te vinden op www.ypsilon.org/mantelzorgcompliment. Wie vragen houdt kan bellen of mailen naar de SVB: (030) 2648444 of mantelzorg@svb.nl

ANBI logo