Mantelzorgers: communicatie met instelling grootste knelpunt

Bijna 80 procent van de mantelzorgers meldt 1 of meerdere knelpunten in de relatie met de zorginstelling waar de partner of een familielid verblijft. Dat blijkt uit de reacties op de landelijke meldweek van Mezzo. Daarbij staan communicatie, kwaliteit van zorg en taakverdeling bovenaan. Precies om dit soort problemen te ondervangen draaide Ypsilon het afgelopen jaar proef met een nieuw ontwikkelde Triadekaart. Binnenkort komt ze hierover met de onderzoeksresultaten naar buiten.

Bijna 80 procent van de mantelzorgers meldt 1 of meerdere knelpunten in de relatie met de zorginstelling waar de partner of een familielid verblijft. Dat blijkt uit de reacties op de landelijke meldweek van Mezzo. Daarbij staan communicatie, kwaliteit van zorg en taakverdeling bovenaan. Precies om dit soort problemen te ondervangen draaide Ypsilon het afgelopen jaar proef met een nieuw ontwikkelde Triadekaart. Binnenkort komt ze hierover met de onderzoeksresultaten naar buiten.

Meer dan 300 mantelzorgers reageerden op de meldweek. Het thema communicatie scoort het hoogst. Van de 188 meldingen over communicatie zijn er 115 negatief (61%). Mantelzorgers missen voorlichting, overleg met verplegend personeel of met het management, mogelijkheden tot inspraak of een klachtenprocedure. De kwaliteit van zorg komt als tweede belangrijke punt naar voren. Door personeelstekorten blijven veel taken liggen. Bij ruim een derde van de meldingen voelt de mantelzorger zich daardoor gedwongen om die op zich te nemen.

Na de opname in een verzorgingshuis, psychiatrische instelling of andere woonvorm, blijft de mantelzorger meestal wel een rol spelen. Uit de reacties blijkt 23% problemen te hebben met de taakverdeling. “In de praktijk blijkt dat ik meer uren mantelzorg geef dan voor de opname in het verpleeghuis”, meldt een mantelzorger.

Mantelzorgers van wie het familielid in een zorginstelling wordt opgenomen, krijgen te maken met een andere invulling van hun taak dan in de thuis. Ook spelen gevoelens als tekortschieten, eenzaamheid of schuldgevoel vaak een rol. Uit de reacties op de meldweek van Mezzo blijkt dat zorginstellingen nog te weinig oog hebben voor de mantelzorger. De organisatie brengt de resultaten van de meldweek onder de aandacht van de koepelorganisaties, zorginstellingen, politici en beleidsmakers.

ANBI logo