Massieve oproep aan politiek voor nationaal plan preventie

Het kabinet en de Tweede Kamer moeten kabinetsbreed op preventiebeleid inzetten. Die oproep komt van artsenkoepel KNMG, GGD Nederland, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Public Health Federatie. Ongeveer de helft van alle ziektegevallen in ons land is het gevolg van een ongezonde omgeving en een ongezonde leefstijl. Het gevolg is stijgende ziektekosten, vermijdbaar ziekteverzuim en uitval uit het maatschappelijk verkeer.

“In het verleden is veel gezondheidswinst behaald door riolering, schoon drinkwater en vaccinaties. Nu moet geïnvesteerd worden in het voorkómen van hart- en vaatziekten, kanker en psychische problemen. Anders gezegd, in het voorkómen van massale uitval van mensen uit de samenleving, het maatschappelijk verkeer en het productieproces”, aldus de koepelorganisaties in de verklaring. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de nota gezondheidsbeleid 'Gezondheid dichtbij' van dit kabinet.

Het kabinet en de Tweede Kamer moeten kabinetsbreed op preventiebeleid inzetten. Die oproep komt van artsenkoepel KNMG, GGD Nederland, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Public Health Federatie. Ongeveer de helft van alle ziektegevallen in ons land is het gevolg van een ongezonde omgeving en een ongezonde leefstijl. Het gevolg is stijgende ziektekosten, vermijdbaar ziekteverzuim en uitval uit het maatschappelijk verkeer.

“In het verleden is veel gezondheidswinst behaald door riolering, schoon drinkwater en vaccinaties. Nu moet geïnvesteerd worden in het voorkómen van hart- en vaatziekten, kanker en psychische problemen. Anders gezegd, in het voorkómen van massale uitval van mensen uit de samenleving, het maatschappelijk verkeer en het productieproces”, aldus de koepelorganisaties in de verklaring. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de nota gezondheidsbeleid 'Gezondheid dichtbij' van dit kabinet.

Preventie en volksgezondheid zijn volgens de opstellers geen kwesties van politieke voorkeur, maar bittere noodzaak om de kwaliteit van leven te kunnen behouden waarop een samenleving draait. De noodzaak voor het krachtig bevorderen van de volksgezondheid is daarom groot. Er moeten forse investeringen in preventie worden gedaan. Elk ministerie moet bijdragen door in te zetten op preventie; daarvoor is een nationale agenda nodig.

Het bevorderen van gezondheid vraagt om heel veel maatregelen, zoals vermindering van sociale ongelijkheid, goed onderwijs voor iedereen, een gezonde woon- en werkomgeving, betaalbare gezonde voeding, minder vet en zout in voeding, een gezond milieu, veilig verkeer. Eigenlijk moet elk ministerie een ministerie van Volksgezondheid zijn met als opdracht Nederland gezonder te maken.

ANBI logo