Meer mensen met psychiatrische ziekten kunnen begeleid zelfstandig wonen

Een derde van de cliënten in een RIBW heeft slechts milde functioneringsproblemen. Dit lijkt er op te wijzen dat een groot deel van de cliënten die nu nog beschermd wonen, zou kunnen overstappen naar een (begeleide) zelfstandige woonsituatie. Dat blijkt uit onderzoek waarop Charlotte de Heer-Wunderink afgelopen week aan het UMCG is gepromoveerd.

De bevinding is politiek belangrijk omdat RIBW’s moeten bezuinigen, maar is volgens De Heer ook van de belang voor de cliënten zelf. Volgens het onderzoek maken mensen in een beschermende woonvorm minder deel uitmaken van de maatschappij dan mensen die begeleid zelfstandig wonen in hun eigen huis. De meer zelfstandige groep heeft daarentegen wel meer zorgbehoeften en is ook minder tevreden over het dagelijks leven dan mensen in een beschermende woonvorm. Nederlandse RIBW’s zijn succesvoller in het stimuleren van hun cliënten tot deelname aan werk en dagbesteding dan vergelijkbare voorzieningen in Engeland.

De Heer verrichtte haar onderzoek aan de afdeling Psychiatrie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en binnen het Rob Giel Onderzoekcentrum (RGOc). Het onderzoek werd gefinancierd door de RIBW Alliantie. De titel van haar proefschrift is Successful community living: a Utopia? A survey of people with severe mental illness in Dutch regional institutes for residential care.

<< Portret van RIBW-bewoonster Corrie, gemaakt als protest tegen de bezuinigingen in de GGZ...
ANBI logo