Meer mensen met psychische aandoeningen in crisis

Meer mensen raken in crisis omdat er geen ambulante zorg is en tijdelijke opname niet mogelijk is. Dat blijkt uit de Meldactie Ambulantisering van het Landelijk Platform GGz waaraan ook Ypsilon bijdroeg. Uit de meldingen blijkt dat 41 procent van de respondenten het afgelopen jaar met een crisis te maken had. Van de respondenten die een crisis meemaakten, ervoer maar liefst 72 procent knelpunten bij de crisiszorg. Het Landelijk Platform GGZ wijt de oorzaak aan de te trage opbouw van ambulante teams, terwijl daar wel afspraken over zijn. Ook is er weinig capaciteit in GGZ-instellingen waardoor een (ex-)cliënt die een ernstige terugval heeft niet eens tijdelijk kan worden opgenomen. 

Zorgverzekeraars hebben de laatste jaren fors minder bedden ingekocht in GGZ-instellingen. Tegelijk is er nauwelijks geïnvesteerd in de opbouw van ACT- en FACT-teams, terwijl dat wel de afspraak was in het Bestuurlijk Akkoord GGZ. Deze teams bestaan onder meer uit een psychiater en een verpleegkundige die houden contact met de (ex)patiënt. Ook kunnen zij bij een ernstige terugvaleen tijdelijk opname in een GGZ-instelling mogelijk maken. Het Landelijk Platform GGZ constateert echter dat de mogelijkheden om mensen tijdelijk op te nemen in een GGZ-instelling, en de zorg zo nodig op te schalen, ernstig onder druk staan.

Klik hier om het rapport Meldactie Ambulantisering te bekijken of te downloaden

 

Nieuwsuur wijdde op 27 maart al een uitzending aan het Meldactie-rapport. Daarin luidde Marjan ter Avest, directeur van het Landelijk Platform GGZ, de noodklok: “We doen een dringend beroep op minister Schippers om duidelijke afspraken te maken met zorgverzekeraars en aanbieders over het aantal ambulante teams en opnameplaatsen per regio”.

Klik hier om de uitzending van Nieuwsuur terug te kijken

ANBI logo