Meldactie AWBZ en jeugdmonitor

Het landelijk platform GGZ organiseert in april de meldactie AWBZ en de jeugdmonitor.
De meldactie AWBZ is bedoeld voor mensen die begeleiding of verzorging nodig hebben. Op de AWBZ is flink bezuinigd. Is de zorg nog voldoende of krijgt u te weinig zorg waardoor u in de problemen komt? Er kan online (klik op bovenstaande links) maar ook telefonisch (0900-0401208 (1 cent per minuut)) worden gemeld, zowel door patiënten, familieleden als hulpverleners.

Ouders met thuiswonende kinderen tot 21 jaar met psychiatrische problematiek kunnen bij een apart meldpunt terecht. Dat is de jeugdmonitor. Hebt u voldoende of onvoldoende AWBZ-zorg toegewezen gekregen? Wat betekent dit voor uw gezin?Jeugdzorg en jeugd-ggz zijn anders ingericht en komen in de bovengenoemde AWBZ-meldactie niet volledig aan bod.

Veel mensen krijgen te maken met versobering van de AWBZ. Een deel kan ermee
leven, een ander deel ondervindt grote problemen, zoals overbelasting van mantelzorgers, vereenzaming of verwaarlozing. In 2009 werd duidelijk dat eenderde van de thuiswonende
mensen sterk achteruit gaat in toegekende zorg. 

ANBI logo