MIND bevraagt clienten en familie over ‘Dwang & drang in de zorg’

Ruim 40 procent van de Nederlanders krijgt ooit te maken met psychische klachten. In de meeste gevallen gaan mensen zelf op zoek naar passende zorg en geven zij toestemming voor hun behandeling. Maar in sommige gevallen mag een professionele hulpverlener ook zonder die toestemming (be)handelen. Dit kan als er door psychische problemen sprake zou kunnen zijn van gevaar voor de betrokkene zelf of voor zijn omgeving. Dit heet verplichte zorg.

Om te zorgen dat behandelaren weten hoe ze op de juiste manier verplichte zorg moeten verlenen, wordt de ‘Generieke Module Dwang en Drang’ ontwikkeld, een document met handvatten voor professionals. MIND en Ypsilon hebben hierin een actieve rol en willen de stem van cliënten en naasten zo goed mogelijk laten doorklinken. Dus zijn wij op zoek naar mensen die zelf cliënt zijn (geweest) en naasten van mensen die psychische problemen hebben (gehad). Daarvoor hebben wij een vragenlijst ontwikkeld. Het is voor deze vragenlijst niet vereist om ervaring te hebben met verplichte zorg.

Doet u mee? 
Via onderstaande link kunt u direct de vragenlijst invullen. Het invullen duurt gemiddeld 15 minuten en de antwoorden worden anoniem verwerkt. De vragenlijst sluit op 2 december 2019.

Start met invullen

ANBI logo