MIND presenteert eigen Kennisagenda met onderzoeksprioriteiten

Tot voor kort was het gebruikelijk dat wetenschappers en zorgprofessionals de inhoud bepalen van onderzoeksagenda’s. De laatste jaren zien we dat cliënten en familieleden meer mee kunnen praten. Vooral ZonMw, een belangrijke financier van gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, betrekt steeds vaker cliënten, familieleden en naasten bij de onderzoeks-programma’s. Als volgende stap heeft MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid een eigen 'Kennisagenda' opgesteld met wat cliënten, familieleden en naasten het belangrijkst vinden om onderzoek naar te doen. Op de agenda onder meer:

  • Het effect van langdurig gebruik van psychofarmaca op de gezondheid
  • Wat er nodig is voor herstel 
  • Hoe een psychische aandoening kan worden voorkomen
  • De relatie tussen een gezonde leefstijl en een psychische aandoening
  • Het effect van stress op psychische aandoeningen

De MIND Kennisagenda is aandoening-overstijgend, maar legt de verbinding met de agenda’s van haar lidorganisaties, zoals Ypsilon die al eerder een eigen Kennisagenda presenteerde. Daarop thema's als relationeel en triadisch werken: Welke vormen van relationele zorg ervaart de triade van patiënt, behandelaar en naaste als helpend en steunend? En wat zijn de werkzame elementen in triadisch werken? Welke rol nemen familie/naasten daarbij in? Maar inderdaad ook aandoeningsspecifieke vragen als: Kan vroegsignalering van cognitieve problemen een psychose voorkomen of beter behandelbaar maken?

De agenda die MIND nu presenteert, kwam tot stand met ondersteuning van SiRM, een strategisch adviesbureau voor de gezondheidszorg. Eervaringsdeskundige cliënten, familieleden en naasten uit de achterban van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid en een referentenpanel dachten mee. Daarnaast hebben nog 700 leden van het ggz-panel van MIND Platform en Psychisch Gezien de vragenlijst ingevuld. Tot slot waren enkele vooraanstaande onderzoekers uit ons netwerk betrokken bij de Kennisagenda.

ANBI logo