Ministerie: Familieorganisaties krijgen niets meer

Familieorganisaties kunnen de komende jaren helemaal geen aanspraak meer maken op subsidie van het ministerie van VWS. Dat is de uitleg die vertegenwoordigers van het ministerie geven aan vage passages in de nieuwe subsidieregeling die kort voor de zomer van kracht werd. Voor Ypsilon betekent de uitleg dat ze van de huidige 120.000 niet teruggaat naar de standaard 35.000, maar helemaal teruggaat naar nul. Een hard gelag, vindt Ypsilondirecteur Bert Stavenuiter. Hij is boos en teleurgesteld. “Een paar jaar terug wisten we dezelfde dreiging succesvol te keren. En nu worden familieleden met een paar mistige zinnen alsnog afgeschreven, terwijl het regeringsbeleid tegelijk inzet op zorg dicht bij huis. Dat is toch niet met elkaar te rijmen?!”

De uitleg werd gegeven in een gesprek met een afvaardiging van LSOVD, die daarover vooraf nog contact had gehad met andere familieorganisaties binnen het Landelijk Platform GGz. Ook die organisatie toont zich bij monde van Marjan ter Avest onaangenaam verrast. “Ik had dit toch anders begrepen uit eerder overleg met VWS. Wij hebben binnenkort overleg met Veronique Esman, directeur Markt en Consument van het ministerie. Dit zal dan aan de orde moeten komen.” Lastig is dat de regeling al de status 'definitief' heeft en de regeringspartijen eerder doof waren voor argumenten omdat de basis ervan destijds al in het regeerakkoord is vastgelegd. 

Ypsilon zit gelukkig niet direct zonder subsidie. Op basis van het verleden hebben organisaties die eerder wel geld kregen nog recht op een afbouwregeling, maar vanaf 2014 is het helemaal over. Voor haar inkomsten is ze dan afhankelijk van enerzijds leden en donateurs en anderzijds financiers buiten de overheid in de vorm van particuliere fondsen en sponsors.

ANBI logo