Ministerraad akkoord met wijziging Wetsvoorstel verplichte GGZ

Mocht minister Van der Steur door de Kamer worden weggestuurd, dan zal de komst van de Wet verplichte GGZ niet nog verder worden vertraagd: afgelopen vrijdag ging de ministerraad op voorstel van de ministers Schippers van VWS en Van der Steur van Veiligheid en Justitie akkoord met de  nieuwe versie van de wet. Het voorstel is voor advies doorgestuurd aan de Raad van State en zal waarschijnlijk kort voor de zomer worden aangeboden aan de Tweede Kamer.

Met de komst van de WvGGZ worden ook de laatste aanbevelingen uit een bijna twintig jaar lang lobbytraject van Ypsilon door gevoerd. Zo hoeft gedwongen behandeling straks niet meer altijd in een psychiatrisch ziekenhuis en krijgt de familie meer mogelijkheden om aan de bel te trekken als ze denkt dat het niet goed gaat. De familie moet straks bovendien bij het zorgplan betrokken. In het wetsvoorstel krijgt de familievertrouwenspersoon een wettelijke status. Hoe de onderdelen precies zijn uitgewerkt is onbekend: pas als het voorstel naar de Kamer wordt gestuurd, wordt het openbaar gemaakt.

De Wet verplichte GGZ (WvGGZ) is de lang verwachte opvolger van de wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) die dwangbehandeling in ons land regelt. Al sinds de invoering van de BOPZ heeft Ypsilon zich sterk gemaakt voor aanpassingen, omdat de wet niet aansloot bij de praktijk zoals leden van Ypsilon die maakt dagelijks tegenkwamen. De lobby leidde bij elke wetsevaluatie tot nieuwe wijzigingen.

Het moment waarop het kabinet met de wijziging akkoord gaat is pikant: precies in de week dat de rechtszaak wordt gevoerd tegen Bart van U., de man die minister Borst en ook zijn eigen zus ombracht. Volgens een persbericht van de ministeries worden met het wetsvoorstel de aanbevelingen van de commissie-Hoekstra verwerkt en is het straks mogelijk mensen met psychische problemen al in een eerder stadium gedwongen te behandelen. “Zo krijgen zij eerder en beter de zorg die ze nodig hebben. Nu moet nog gewacht worden tot het gevaar zo ernstig is dat het alleen door gedwongen opname weggenomen kan worden. Hierdoor blijven mensen vaak te lang verstoken van zorg.”

Ypsilondirecteur Bert Stavenuiter is blij dat er eindelijk weer een stap is gezet. “Exact twintig jaar terug kwamen we met negen aanbevelingen. Het feit dat nu ook de laatste ervan worden doorgevoerd laat zien dat we al die tijd het gelijk aan onze kant hebben gehad. Maar in de tussentijd zijn er honderden, misschien wel duizenden mensen tussen wal en schip gevallen. De koppeling van de ministerraad met de zaak Bart van U. noem ik een gotspe: het is goed wel denkbaar dat hij nooit mensen had omgebracht als de politiek deze wet eerder had doorgevoerd.” Ook op andere terreinen is Stavenuiter nog kritisch. Zo zijn vraagtekens te zetten bij de rechtspositie van de patient en is de inzet van een onafhankelijke commissie politiek gesneuveld.

Klik hier voor het zogeheten ‘position paper’ dat Ypsilon opstelde voor de hoorzitting van de Tweede Kamer over de WvGGZ.

ANBI logo