Na ontslag stopt 70% met medicatie

Ongeveer 70% van de patiënten is 3 maanden na ontslag uit een psychiatrische instelling met 1 of meerdere medicijnen gestopt. En 40% van hen stopt met chronische medicatie. Zo blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Utrecht onder patiënten van 4 psychiatrische instellingen in de regio Utrecht. Het grote aantal medicatiestoppers is volgens de onderzoekers deels te wijten aan het aandeel ‘zo-nodig-medicatie’, waar mensen in stabiele fases mee stoppen. Daarnaast spelen therapietrouw, medicatievoorraad en communicatieproblemen tussen patiënt en zorgverleners een rol.

‘Vaak hebben de eerste drie genoemde oorzaken  te maken met de laatste, communicatie tussen arts en patiënt’, voegt Ypsilondirecteur Bert Stavenuiter toe. Reden waarom Ypsilon hamert op het verhogen van de kwaliteit van die communicatie.

Heshu Abdullah-Koolmees en haar collega’s bestudeerden 1324 patiënten die van 2006-2009 uit 4 instellingen (Altrecht) waren ontslagen na opname van minstens 1 week. De helft was man, de gemiddelde leeftijd 44,8 jaar. De onderzoekers informeerden bij de instellingsapotheken en zorgverzekeraar Achmea over het medicatiegebruik vóór en tijdens opname en 3 maanden na ontslag.

Bij ontslag gebruikten 1077 patiënten medicijnen. Na 3 maanden waren 752 patiënten (69,8%) met ten minste 1 middel gestopt. Van de 1029 patiënten met psychiatrische medicatie slikte 47,2% deze na ontslag niet meer; de helft van hen had middelen tegen angst of kalmerende middelen gebruikt, en een kwart had chronisch antipsychotica gebruikt. Van de 774 patiënten met somatische medicatie was na ontslag de helft met ten minste 1 middel gestopt. Vaak stopten zij met chronische medicatie, meer dan een kwart bijvoorbeeld met cardiovasculaire middelen. Het risico op medicatiestop was significant hoger bij patiënten die ‘zo nodig’ medicatie gebruikten en lager bij patiënten met een depressie of angststoornis. Bijna de helft van de patiënten gebruikte na ontslag een nieuw medicijn.

Het is alarmerend dat zo veel psychiatrische patiënten hun chronische medicatie niet meer innemen, zo concluderen de auteurs.

 

Ypsilon benadrukt dat goede uitleg over medicatie luisteren naar klachten, openstaan voor alternatieven en aandacht voor bijwerkingen kunnen bijdragen aan bewuster en consequenter medicijngebruik.

ANBI logo