Naasten bevraagd over zingeving & spiritualiteit in de hulpverlening

Kwaliteitsinstituut Akwa GGZ start met de ontwikkeling van de generieke module over zingeving & spiritualiteit en psychische hulpverlening. Elke kwaliteitsstandaard (dus ook deze nieuwe generieke module) moet zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeften en problemen van de dagelijkse praktijk. Akwa wil daarom expliciet gebruik maken van ervaringen van naasten. Akwa vraagt Ypsilon om hulp bij het verzamelen van ervaringen van naasten.

Namens Akwa vragen we jou deze enquête in te vullen. Dan nemen we jouw ervaringen ook mee.

Klik hier voor meer informatie.

ANBI logo