Nationale Zorg Nummer gelanceerd

Gisteren is het Nationale Zorg Nummer gelanceerd. Een aanspreekpunt voor iedereen met vragen of zorgen over zorg, en ondersteuning en participatie. Wie hulp nodig heeft bij het krijgen of behouden van zorg, ondersteuning of bij deelname aan het arbeidsproces, kan met vragen terecht bij het Nationale Zorg Nummer. Het Nationale Zorg Nummer bestaat uit een telefoonnummer 0900 – 23 56 780 en de website nationalezorgnummer.nl.

Omdat je van het kastje naar de muur wordt gestuurd,  wetten en regels zijn veranderd of mening verschilt met je zorgverlener, zorgverzekeraar of gemeente; krijg je niet altijd de zorg en ondersteuning die nodig of wenselijk is.
Bij het NZN krijgen mensen heldere antwoorden. Daarnaast levert het NZN veel waardevolle kennis en informatie op. Hiermee kunnen alle aangesloten organisaties nog beter de belangen van hun achterban behartigen.

Het Nationale Zorg Nummer is een initiatief van het LandelijkPlatform GGz (waar Ypsilon bij aangesloten is), Ieder(in) en Patiëntenfederatie NPCF. Deze netwerk- en koepelorganisaties behartigen samen met hun partnerorganisaties, de belangen van iedereen die zorg nodig heeft. Zij willen mensen die vastlopen in de zorg weer zo snel mogelijk op weg helpen en misstanden aan de kaak stellen.

Leden van Ypsilon kunnen ook terecht bij de adviesdienst van Ypsilon. Per telefoon 088 000 21 20 of via adviesdienst@ypsilon.org.
Klik hier voor meer informatie.

ANBI logo