NCRV-documentaire over Eigen Kracht-conferentie

Is de ‘Eigen Kracht-conferentie’ ook een manier waarop families die kampen met GGZ-problematiek geholpen kunnen worden? Die vraag wordt voor clienten en familieleden in de GGZ gemakkelijker te beantwoorden na het bekijken van de documentaire Met eigen Kracht. De vraag is bovendien lucratief, omdat het ministerie van VWS er op dit moment geld voor over heeft. De documentaire wordt vandaag, 11 januari 2010, om 22.50 uur uitgezonden op Nederland 2 in het NCRV-programma Dokument. De uitzending is na afloop terug te zien op de site van de NCRV.

Terwijl in de GGZ problemen bijna altijd worden uitbesteed aan de hulpverlening, gaat de Eigen Kracht-conferentie uit van een ander principe. Mensen kunnen samen met familie, vrienden en dierbaren heel goed een oplossing bedenken als het tegenzit. Eerst uit eigen kracht putten, voordat buitenstaanders beslissingen in uw leven gaan nemen. Mensen zijn er voor elkaar, ondersteunen elkaar en vinden oplossingen met elkaar. Bij de GGZ kan het daarbij kan het gaan om een probleem van de client zelf, maar ook om een probleem van een familielid.

Ypsilon besteedde op haar Studiedag van 2008 een workshop aan de Eigen Kracht-conferentie. De workshopbezoekers toonden zich toen enthousiast en hadden zeker interesse. Niets let ze nog langer, want door subsidie van het ministerie van VWS kunnen het Landelijk Platform GGz en het LOC kosteloos 40 Eigen Kracht-conferenties voor cliënten en voor familieleden van instellingen in de GGZ organiseren. Geinteresseerden voor een eigen conferentie kunnen bellen naar Margo Niestadt, 06-23 989 986, of mailen naar info@margoniestadt.nl. Maar er is wel haast geboden, want deze mogelijkheid duurt tot 1 februari 2010.

ANBI logo