Nieuw bekostigingssysteem nadelig voor ggz-cliënten

In de nieuwe ggz-financiering, onderdeel van het Zorgprestatiemodel dat op 1 januari 2022 ingaat, krijgen jaarlijks 98.000 cliënten te maken met hogere zorglasten. In het nieuwe systeem worden cliënten verplicht om niet alleen in het startjaar, maar ieder jaar zelf voor hun zorg te betalen vanuit het eigen risico. Dit komt omdat facturen sneller verstuurd zullen worden.

MIND, waar ook Ypsilon onder valt, vindt deze drempelverhogende aanpassing onacceptabel. Samen met de NVvP, LVVP, het NIP en V&VN vraagt zij in een brief aan de Tweede Kamer het ministerie van VWS om de wijziging terug te draaien.

MIND vreest dat meer mensen hierdoor hun zorg gaan uitstellen of zelfs vanwege de financiële drempel zorg gaan mijden. Het probleem doet zich met name voor in de generalistische basis-ggz en bij relatief kortdurende trajecten. Maar ook in de langerdurende ggz worden mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) getroffen die elk jaar een stuk van hun behandeling zelf moeten betalen. Juist EPA-cliënten hebben veelal lage inkomens.
MIND-directeur Marjan ter Avest: “Wij zijn geschokt dat de rekening bij de patiënt wordt gelegd. Geestelijke gezondheidszorg moet laagdrempelig beschikbaar zijn voor iedereen die de hulp hard nodig heeft.”

In het komende nummer van YN schrijft Jan Zandijk over het nieuwe Zorgprestatiemodel. Ook hij uit zijn zorgen over de eigen bijdrage. Een andere, wel gunstige, verandering in de financiering is dat consulten met naasten voortaan gewoon betaald kunnen worden.

Klik hier voor het bericht van MIND.

ANBI logo