Nieuwe brochure antipsychotica voorziet in behoefte

Cover antipsychoticabrochureLPGGz.

In de nieuwe uitgave komen alle aspecten voorbij die het veilig en verantwoord gebruik van antipsychotica bevorderen. De relatie met de behandelaar krijgt hierbij veel aandacht. Die is immers degene bij wie de patiënt terecht kan met zijn of haar vragen, zorgen en twijfels; degene die kan uitleggen waarom het gebruik van de gekozen medicijnen zo belangrijk is; en degene die medicatie of de dosis verantwoord kan veranderen om het gebruik daarvan dragelijker te maken.

Handige checklists

Behalve praktische tips en diverse do’s & dont’s bevat de brochure ook een uitgebreide checklist waarmee cliënten voor zichzelf gedetailleerd de werking en bijwerkingen kunnen bijhouden. Daarbij kunnen zij ook met een rapportcijfer aangeven welk effect de antipsychotica over het geheel genomen hebben. Aanvullend is ook een checklist opgenomen die cliënten als geheugensteun kunnen gebruiken bij de gesprekken met hun behandelaar.

Bij het schrijven van de brochure baseerde Van het Groenewoud zich onder andere op een reeks gesprekken met (ervarings)deskundigen, behandelaars, familie en verpleegkundigen. Daaruit bleek dat het perspectief van behandelaars en cliënten soms behoorlijk verschilt. “Sommige behandelaars zijn terughoudend met het geven van informatie. Bijvoorbeeld uit angst dat cliënten de medicatie dan helemaal niet meer willen. Dat leidt ertoe dat cliënten soms niet goed weten wat ze slikken, waarom en hoelang ze de medicatie moeten gebruiken, welke alternatieven er eventueel zijn, en welke gevolgen onregelmatig gebruik kan hebben. Daarom komen al die zaken nadrukkelijk aan bod.“

Mondig

Ypsilondirecteur Bert Stavenuiter is enthousiast over het eindresultaat. “Overzichtelijk. Goed leesbaar. En ondersteunend: het maakt mensen mondig!” vat hij samen. Hij verwacht dat deze brochure aan een grote behoefte voldoet. 

“Als een behandelaar een bepaald medicijn voorschrijft, komt het vaak niet bij mensen op om te vragen waarom juist dat medicijn is gekozen. Dan moet je weten dat er tal van alternatieven zijn en waarin die verschillen. Omgekeerd is het ook belangrijk dat een behandelaar bij de keuze voor een medicijn niet alleen naar de werking kijkt, maar ook bespreekt welke bijwerkingen er kunnen optreden en hoe problematisch die zijn voor de betreffende persoon. Want het is niet aan de behandelaar om dat voor cliënten uit te maken. Alleen als je samen die afweging maakt, kom je tot de beste keuze. Daar biedt deze brochure een goede aanzet voor!”

De brochure is in eerste instantie gericht op cliënten en hun naasten, maar kan dus ook handig zijn voor behandelaars. “Actief luisteren naar cliënten, serieus in gesprek gaan over hun ervaringen en waar nodig verwachtingen managen. Daar gaat het uiteindelijk om, zodat cliënten zich echt gesteund voelen en het volhouden.”

ANBI logo