Nieuwe brochure biedt praktische tips over digitale zorg

Wat kan digitale zorg mij opleveren? Krijg ik met digitale zorg weer (meer) de touwtjes in handen? Past het bij mij? Hoe veilig is digitale zorg? De brochure ‘Aan de slag met digitale zorg’ geeft antwoord op deze en andere vragen. Hier vind je tips, voorbeelden en ervaringen die je helpen om aan de slag te gaan met digitale zorg. De brochure met begeleidende filmpjes is en uitgave in het kader van het programma 'Werken aan vraagsturing', waarvan Ypsilon de penvoerder is.

In de brochure vertellen cliënten wat digitale zorg voor hen betekent. Hadassa: “Als mijn behandelaar iets heeft gezegd dat ik niet zo prettig vond of waar ik nog vragen over heb, kan haar direct mailen. Het verhaal wordt in mijn hoofd niet tien keer groter dan dat het eigenlijk is.” Er zijn ook filmpjes beschikbaar van deze ervaringen.

De brochure biedt duidelijkheid in de (on)mogelijkheden van digitale zorg. We willen hiermee de empowerment en het zelfmanagement van mensen met psychische klachten en hun naasten in de ambulante GGz vergroten.

Om de brochure op te stellen kregen we informatie van bijna 300 mensen met psychische klachten en hun naasten die gebruik maken van de ambulante GGz. Ook schreven mensen met psychische klachten en hun naasten mee. Hadassa, Jasper en Anouk hebben actief bijgedragen aan de ontwikkeling van de brochure en deelde hun ervaringsverhaal. Hadassa raakt door e-mail contact met haar behandelaar gemakkelijker haar spanningen kwijt, Jasper geeft het structuur en Anouk heeft daardoor zelf meer de touwtjes in handen. 

Klik hier om te brochure Aan de slag met digitale zorg in te zien of te downloaden
> Klik hier voor ervaringsverhalen over digitale zorg en bekijk ook het filmpje hieronder over het waarom
> Klik hier voor meer informatie over het project.

ANBI logo