Nieuwe LIZ-afdeling krijgt aandacht in NOS-journaal

Voor cliënten die kortere tijd een intensieve behandeling nodig hebben, is er de Kliniek Intensieve Behandeling (KIB). Maar wat als er langer intensieve zorg nodig is, bijvoorbeeld als sprake is van ontwrichtende gedragspatronen? Arkin heeft daarvoor vandaag het antwoord met de opening van LIZ: een afdeling voor langdurige intensieve behandeling. De NOS nam een kijkje en praatte alvast met betrokkenen, onder wie Ypsilonvoorzitter Marja Hasert. Zowel het zes uur en het acht uur journaal zal waarschijnlijk aandacht besteden aan de nieuwe Arkin kliniek in Amsterdam.

Voor cliënten die kortere tijd een intensieve behandeling nodig hebben, is er de Kliniek Intensieve Behandeling (KIB). Maar wat als er langer intensieve zorg nodig is, bijvoorbeeld als sprake is van ontwrichtende gedragspatronen? Arkin heeft daarvoor vandaag het antwoord met de opening van LIZ: een afdeling voor langdurige intensieve behandeling. De NOS nam een kijkje en praatte alvast met betrokkenen, onder wie Ypsilonvoorzitter Marja Hasert. Zowel het zes uur en het acht uur journaal zal waarschijnlijk aandacht besteden aan de nieuwe Arkin kliniek in Amsterdam.

De LIZ biedt langdurige intensieve behandeling en begeleiding aan mensen voor wie verblijf in de reguliere GGZ (nog) niet geschikt is. Structuur in een veilige, overzichtelijke en ordelijke omgeving zijn de sleutelwoorden. De LIZ biedt zorg op maat voor deze cliënten die anders tussen wal en schip raken. Na afloop van de behandeling keren de meeste cliënten terug naar de instelling van herkomst. Een kleine groep cliënten kan uitstromen naar een vorm van begeleid en beschermd wonen. 

Meer informatie over de afdeling is te vinden onder www.inforsa.nl.

ANBI logo