Nieuwe website voor naasten zal uitgaan van vier perspectieven

(c) Naasten in krachtIk, jij, wij, zij. Deze vier perspectieven staan centraal in de interactieve website die speciaal voor naasten van mensen met psychische klachten wordt ontwikkeld. Het  project is opgezet met 9 cliënten- en familieorganisaties uit de ggz-sector. Ypsilon werkt mee en levert inbreng via de projectleider en familie- ervaringsdeskundigen. De website wordt eind 2018 opgeleverd.

In 2018 zal de website stap voor stap worden gelanceerd. Ervaringsverhalen vormen het hart van de site. Daarmee laten de initiatiefnemers zien dat er nog heel veel andere naasten worstelen met dezelfde thema’s. Uit de verhalen kunnen familieleden en naasten troost halen maar ook tips en adviezen. Op basis van een zoekprofiel krijgt de bezoeker ervaringsverhalen te zien die voor hem relevant zijn.

Vier perspectieven

De website spreekt naasten van mensen met psychische klachten direct aan: Jij als naaste bent bij ons de hoofdpersoon; de ik. Maar als naaste sta je in directe verbinding met je kind, partner of ouder met een psychische kwetsbaarheid. En samen maak je onderdeel uit van een gezin en vriendenkring. Als naaste heb je mogelijk ook te maken met de hulpverlening. In de ervaringsverhalen staan deze vier perspectieven centraal. 

De keuze voor de perspectieven komt voort uit de 10 groepsinterviews die de initiatiefnemers hebben gehouden met naasten. Hieronder kort wat voorbeelden:.

Het ik-perspectief gaat jou als naaste en waar jij tegen aanloopt en hoe om te gaan met de ander. Je zult ervaringsverhalen teruglezen die ingaan op vragen als Mag ik nee zeggen? Hoe ga ik om met de emoties van een ander? Hoe ga ik om met gevoel van machteloosheid?

Het jij-perspectief gaat over het omgaan met, zorgen voor en het ondersteunen van de persoon met psychische kwetsbaarheid. Hoe houd ik contact met mijn naaste? Hoe houd ik een gelijkwaardige relatie? Mag ik vragen wat er in de therapie is besproken?

Het wij-perspectief heeft te maken met je gezin en vriendenkring. Hoe het sociale netwerk kennis kan krijgen en jou als naaste ondersteuning kan bieden. Maar ook: hoe zorg ik dat ik andere gezinsleden voldoende aandacht geef? Hoe leg ik aan mijn kinderen uit wat er met mijn man aan de hand is?

Het zij-perspectief gaat in op hoe je om kunt gaan en wat je mag verwachten van de hulpverlener. Hoe vind je eigenlijk goede zorg voor de persoon met psychische kwetsbaarheid? Hoe kan ik samenwerken met de hulpverlener?

 

Deel je verhaal

Projectleider Marloes Martens: “Wij zijn benieuwd in welk perspectief jij, als naaste, het meest geïnteresseerd bent in je zoektocht naar tips, steun en informatie.  En over welk perspectief zou jouw eigen verhaal gaan? Dat is voor ons belangrijke informatie.” Het succes van de website staat of valt volgens Martens met het aantal verhalen dat op de website geplaatst wordt. “Momenteel doen we een pilot om een aantal voorbeeldverhalen te verzamelen. Begin 2018 doen we een oproep om het eigen verhaal te delen. Hou onze website in de gaten voor de ontwikkelingen.”

Wie niet kan wachten, een idee of een vraag heeft kan haar mailen: m.martens@rescon.nl  met de vermelding van: 'Ik kan niet wachten.'

Het project Naasten in Kracht maakt onderdeel uit van een groter project: 'De kracht van ervaring'. Meer informatie daarover vindt u hier

ANBI logo