Nu voor Later zelfstandig verder

Wie voor bewindvoering of andere financiële zaken de stichting Nu voor Later zoekt, moet voortaan niet meer bij Ypsilon zijn. Dat hebben de besturen van beide organisaties onlangs met elkaar afgesproken. De stichting heeft inmiddels een officemanager aangetrokken die werkt vanuit De Bakkerij in Leiden; hetzelfde gebouw waar ook sociaal-juridisch consulent Jody Sluijter kantoor houdt. De stichting werd bijna 20 jaar geleden opgericht door Ypsilonbelangenbehartiger Guus van den Berghe als antwoord op de vraag van veel ouders hoe het verder zou moeten met hun zieke kind als zij er niet meer zouden zijn. Vandaag de dag beheren vrijwilligers van de stichting voor 150 onderbewindgestelden de financiële zaken.

Haalde de stichting eerder al haar eigen donateursadministratie in huis, het afgelopen jaar is Ypsilon langzaam maar zeker ook als postadres verdwenen. De overgang hangt samen met het streven van Nu voor Later om alle administratieve zaken in eigen hand te hebben. Daarmee loopt de stichting vooruit op een wetswijziging die binnenkort in de Kamer zal worden behandeld waarmee bewindvoerders aan strengere eisen moeten voldoen.

De scheiding betekent wat Nu voor Later-voorzitter Marinus de Mooij betreft evenwel geen inhoudelijke verschuiving. “Onlangs nog heeft het bestuur herbevestigd dat mensen met schizofrenie de exclusieve doelgroep van de stichting blijven. Nu voor Later haalt haar bestaansrecht uit deze doelgroep en de aanpak die daarbij hoort: bewindvoering met een veel persoonlijker aanpak waarbij rekening wordt gehouden met de ziekte.” Dat doet ze met hulp van op dit moment zo’n 80 bewindvoerders, die door de stichting worden gecoacht en ondersteund. “De vraag is overigens groter, dus we hebben nog vacatures voor nieuwe bewindvoerders”, laat bestuurslid en man van het eerste uur Henk Medendorp weten. Hij spreekt overigens liever over bewind’uitvoerders’ of ‘gemachtigden’, omdat Nu voor Later formeel zelf de bewindvoerder is.

Behalve bewindvoering is de stichting van plan om ook brochures te blijven uitgeven, zoals de brochures met belastingtips die jaarlijks wordt geactualiseerd. “Maar die zullen in het vervolg vooral digitaal worden verspreid via de website www.nuvoorlater.com die momenteel wordt geactualiseerd.” Daarbij beperkt de stichting zich in het vervolg wel expliciet tot typische ‘Nu voor Later’-onderwerpen op het gebied van bewind en financieel advies.

Nu voor Later is gevestigd aan de Oude Rijn 44 b-c, 2312 HG Leiden, telefoon: (071) 5146811. ..

ANBI logo