Onderzoek: Grote verbeteringen door te werken met relationele zorg

Psychiatrische patiënten die na het verlaten van een forensische kliniek in contact blijven met hun psychiater, vallen daarna veel minder snel terug. Cliënten zijn bovendien blij als hun relationele zorg wordt geboden en zeggen hierdoor het gevoel te krijgen dat zij ook meetellen in de maatschappij. Ook de zorgverleners waren positief en haalden meer voldoening uit hun werk.Dat blijkt uit onderzoek dat Petra Schaftenaar deed naar zogeheten relationele zorg bij de forensisch psychiatrische kliniek Inforsa. Zij promoveerde hier gisteren op aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht.

Ex-cliënten staan er na het afronden van hun behandeling relatief alleen voor. Bijna de helft van de mensen valt dan ook terug in de criminaliteit. In het onderzoek dat Schaftenaar uitvoerde onder 100 cliënten van Inforsa, werd dat percentage teruggebracht naar 16 procent. Het grote verschil werd bereikt door het bieden van relationele zorg, waarbij vertrouwen opbouwen, successen vieren en aandacht voor het gewone leven belangrijk zijn. Dat begint in de kliniek en gaat door na ontslag. De relatie tussen behandelaar en patiënt staat voorop. Het contact na het verlaten van de kliniek kan bestaan uit huisbezoek, uitnodigingen om naar de kliniek te komen of telefoontjes. Voor iedere patiënt worden daar op maat afspraken over gemaakt, afhankelijk van wat bij iemand past.

Met haar onderzoek snijdt Schaftenaar volgens Ypsilonkracht Annemiek de Kruif een thema aan dat binnen Ypsilon en MIND torenhoog op de agenda staat. “Zorg is mensenwerk en daarmee veel meer dan alleen een technisch kunstje”, aldus De Kruif, die projectleider is voor de samenwerkende familie- en cliëntenorganisaties  in MIND-verband. “Al klinkt het allemaal logisch en zijn de resultaten uitstekend, toch hebben nog te weinig instellingen deze manier van werken omarmd, zegt ook Schaftenaar. Om zichtbaar te maken wat relationele zorg is en wat ze kan bieden, werkt MIND aan een theaterproductie die GGZ-instellingen kunnen aanbieden. De voorstelling is eind 2018 klaar en kan dan ingehuurd worden door instellingen, organisaties en opleidingen.

ANBI logo