Onderzoek naar geweld in psychiatrie

De Vrije Universiteit Amsterdam gaat samen met GGZ-organisatie Inforsa onderzoek doen naar gewelddadige incidenten tegen hulpverleners in de psychiatrie. De onderzoekers gaan kijken naar wanneer het zinvol en wenselijk is om aangifte te doen en over te gaan tot strafrechtelijke vervolging. Abvakabo FNV die hiervan melding maakt op haar website zegt blij te zijn met dit onderzoek.

De Vrije Universiteit Amsterdam gaat samen met GGZ-organisatie Inforsa onderzoek doen naar gewelddadige incidenten tegen hulpverleners in de psychiatrie. De onderzoekers gaan kijken naar wanneer het zinvol en wenselijk is om aangifte te doen en over te gaan tot strafrechtelijke vervolging. Abvakabo FNV die hiervan melding maakt op haar website zegt blij te zijn met dit onderzoek.

Bondsbestuurder Elise Merlijn: 'Wij krijgen steeds meer signalen dat het werken in de GGZ onveiliger wordt. Ook bij de recente cao-onderhandelingen blijkt dat werkgevers in de sector het niet zo nauw nemen. Met hun flexibiliseringvoorstellen, langer werken overdag en in de nacht staan mensen er langer alleen voor.'

In de psychiatrie vinden met grote regelmatig agressieve incidenten plaats. Hoe vaak deze voorvallen plaatsvinden en hoe ernstig deze zijn, is niet bekend omdat hulpverleners meestal geen aangifte doen, meldt de VU. Wordt er wel aangifte gedaan, dan gaat het openbaar ministerie zelden tot vervolging over. De onderzoekers willen een leidraad ontwikkelen die alle betrokken partijen steunen en die bijdraagt aan een uniform aangifte- en vervolgingsbeleid.

De onderzoekers willen de aard en omvang van gewelddadige incidenten in beeld brengen. Daarnaast moeten de beweegredenen van slachtoffers om wel of geen aangifte te doen inzichtelijk worden. In het najaar verwacht de universiteit de resultaten te presenteren.

ANBI logo