Onderzoeksraad licht veiligheid, zorg en hulp door in ggz

De Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt onveilige situaties rondom volwassenen met een ernstige psychiatrische aandoening. Voorbeelden van zulke aandoeningen zijn psychotische, bipolaire, persoonlijkheids- en angststoornissen, drugsgebruik en depressie. Onveilige situaties zijn situaties waarbij lichamelijke schade voor de kwetsbare persoon of zijn omgeving kan optreden. Voorbeelden zijn zelfdoding, verwaarlozing, letsel, misbruik of geweld.

Met deze (anonieme) vragenlijst van ongeveer 50 vragen brengt de Onderzoeksraad in kaart hoe de hulp aan deze personen verbeterd kan worden. Dit helpt bij het doen van aanbevelingen om de veiligheid te verbeteren. Ypsilon is al meer dan een half jaar als adviseur nauw betrokken bij het onderzoek en beveelt deelname van harte bij u aan. De vragenlijst vindt u door hier te klikken.

Heeft u, als patiënt of bijvoorbeeld naaste of zorgverlener, te maken (gehad) met een onveilige situatie? Dan kunt u uw ervaringen delen met de Onderzoeksraad door de vragenlijst in te vullen. Ook als u niet binnen deze doelgroep valt kunt u uw input leveren middels deze vragenlijst.

Maakt u zich zorgen over iemand met psychische klachten of heeft u zelf psychische klachten en wilt u daarover in gesprek? Neem dan contact op met uw huisarts of behandelaar. De Onderzoeksraad vraagt niet uw naam, adres en telefoonnummer. De Onderzoeksraad kan geen hulp bieden.

ANBI logo