Ongeloof GGZ-beweging over afwijzing subsidie

Vol ongeloof hebben GGZ-organisaties gereageerd op de afwijzing door VWS van een subsidieverzoek over verbetering van de zorg. Voor de tweede maal bood het ministerie de mogelijkheid om projecten in te dienen met een looptijd tot 4 jaar, een unicum in de patientenbeweging. 13 organisaties verenigd in het LPGGZ, waaronder Ypsilon, besloten de handen ineen te slaan en kwamen met een gezamenlijke aanvraag die echter op de drempel van 2010 werd afgewezen. “Onbegrijpelijk,”, reageerden de organisaties vandaag op een gezamenlijke bijeenkomst die meer zicht moest bieden op de afwijzingsgronden.

Vooral de argumentatie van de afwijzing zet kwaad bloed. “De beoordelende programmaraad vond de inbreng van cliënten te laag. Maar de aanvraag is nota bene vanuit cliënten zelf bedacht”, aldus directeur Marjan ter Avest van het Landelijk Platform GGz op de bijeenkomst. Ook de andere afwijzingsgrond slaat de plank volkomen mis. Uit het project zou volgens de raad te weinig samenwerking spreken. “Daarmee gaan de raad en de minister volkomen voorbij aan de beweging die de laatste jaren is ontstaan. In mijn 17 jaar bij Ypsilon heb ik nog nooit een zo intensieve samenwerking gezien en deze projectaanvraag is daarvan juist het bewijs”, vult Ypsilondirecteur Bert Stavenuiter aan.

“Eén telefoontje van de raad had alle vragen zo de wereld uit kunnen helpen”, denkt Ter Avest. “Maar de afwijzing ontneemt ons ook de mogelijkheid om zaken nog te verduidelijken. We kunnen alleen in beroep en dat gaan we dus ook doen.” Maar zelfs als het project later alsnog wordt toegekend, is 2011 voor de organisaties een verloren jaar omdat pas in 2012 weer projectgelden vrij komen.

De situatie van Ypsilon illustreert het probleem waarvoor meer GGZ-organisaties zich nu geplaatst zien. “Na succesvol protest behield Ypsilon het recht op basissubsidie, maar werd wel gemeld dat deze zou worden verlaagd. Maar van korting mochten we toen niet spreken, vond het ministerie, omdat er een meerjarenpot beschikbaar kwam die ‘typisch bedoeld zou zijn voor innovatieve organisaties als Ypsilon’. We zouden er zelfs meer geld aan over kunnen houden. Niet dus. In de eerste ronde dienden we 7 aanvragen in die alle werden afgewezen en werd er aangestuurd op samenwerkingsprojecten. In deze tweede ronde deden we dat, maar vangen we weer bot. Dat betekent dat we de huidige vacature niet kunnen opvullen en een aantal geplande projecten moeten ophouden tot er zicht is op financiering. Wat een sof. Wat een verspilling van energie.”

ANBI logo