Ongezouten kritiek onderzoekers over dood in separeercel

Onderzoekers die in opdracht van Arkin de situatie hebben geanalyseerd waarin een man overleed in een separeercel zijn met ongezouten kritiek gekomen. Bij de kliniek SPDC Oost werd eenzijdig op kostenbesparing gestuurd. Er was daardoor onvoldoende aandacht voor de kwaliteit van de zorg. Met signalen van de inspectie, het personeel en de clientenraad dat de kwaliteit van zorg onvoldoende was, is vrijwel niets gedaan. Bovendien ontbrak binnen SPDC Oost een zorgvisie waardoor verbetering van de kwaliteit ook niet mogelijk was. Dat heeft Arkin waaronder het SPDC valt vandaag bekend gemaakt. Het Radio 1 journaal besteedt morgen, donderdag 11 december 2008, kort na 9 uur aandacht aan het rapport. Ypsilonvoorzitter Marja Hasert zal daarbij om een reactie worden gevraagd.


Het onderzoek naar SPDC Oost is verricht door PricewaterhouseCoopers en twee onafhankelijke psychiaters. PriceWaterhouseCoopers (PwC) spreekt van ‘een sfeer van angst, onzekerheid, demotivatie en soms zelfs cynisme’. Psychiater Van Beest, die de zorginhoud van SPDC Oost onderzocht, constateert onder meer onvoldoende afstemming tussen psychiaters en verpleegkundigen, verpleegplannen werden niet systematisch gebruikt en het werkoverleg was feitelijk afgeschaft. Het registreren van de medicatietoediening gebeurde niet consequent. Er was ook onvoldoende aanbod van activiteitentherapie waardoor er kans was op verveling en agressie op de afdeling. Het leefklimaat had voor clienten op de IC/MC volgens Van Beest ‘een verlaagd veiligheidsniveau’. In de isoleercellen ontbrak het aan goede klimaatbeheersing en het gebouw maakt volgens hem een gastvrije benadering moeilijk.


 

Onderzoekers die in opdracht van Arkin de situatie hebben geanalyseerd waarin een man overleed in een separeercel zijn met ongezouten kritiek gekomen. Bij de kliniek SPDC Oost werd eenzijdig op kostenbesparing gestuurd. Er was daardoor onvoldoende aandacht voor de kwaliteit van de zorg. Met signalen van de inspectie, het personeel en de clientenraad dat de kwaliteit van zorg onvoldoende was, is vrijwel niets gedaan. Bovendien ontbrak binnen SPDC Oost een zorgvisie waardoor verbetering van de kwaliteit ook niet mogelijk was. Dat heeft Arkin waaronder het SPDC valt vandaag bekend gemaakt. Het Radio 1 journaal besteedt morgen, donderdag 11 december 2008, kort na 9 uur aandacht aan het rapport. Ypsilonvoorzitter Marja Hasert zal daarbij om een reactie worden gevraagd.


Het onderzoek naar SPDC Oost is verricht door PricewaterhouseCoopers en twee onafhankelijke psychiaters. PriceWaterhouseCoopers (PwC) spreekt van ‘een sfeer van angst, onzekerheid, demotivatie en soms zelfs cynisme’. Psychiater Van Beest, die de zorginhoud van SPDC Oost onderzocht, constateert onder meer onvoldoende afstemming tussen psychiaters en verpleegkundigen, verpleegplannen werden niet systematisch gebruikt en het werkoverleg was feitelijk afgeschaft. Het registreren van de medicatietoediening gebeurde niet consequent. Er was ook onvoldoende aanbod van activiteitentherapie waardoor er kans was op verveling en agressie op de afdeling. Het leefklimaat had voor clienten op de IC/MC volgens Van Beest ‘een verlaagd veiligheidsniveau’. In de isoleercellen ontbrak het aan goede klimaatbeheersing en het gebouw maakt volgens hem een gastvrije benadering moeilijk.


Voorzitter van de Raad van Bestuur van Arkin Jeroen Muller is niet verrast, maar toch geschrokken van de bevindingen. “Hier is een ernstig inhoudelijk en managementprobleem aan het licht gekomen. De maatregel om de kliniek tijdelijk te sluiten blijkt terecht geweest, want ondermaatse zorg is onacceptabel.” Hij heeft een plan aangekondigd ter verbetering van de kwaliteit van zorg. Meer ‘handen aan het bed’, verbetering van de huisvesting, betere scholing, een management ontwikkelingstraject met aandacht voor leiderschap, vernieuwing en inhoudelijke prestatie-indicatoren en familie en clienten meer betrekken bij de zorg zijn de speerpunten van dit kwaliteitsplan. De komende twee jaar investeert Arkin hierin € 5 miljoen.


Arkin heeft bovendien besloten om het separeren binnen 3 jaar tot 0 te reduceren. Hiervoor zijn bouwkundige aanpassingen nodig. Maar ook specifieke scholing, zogeheten comfort rooms en signaleringsplannen die samen met de client opgesteld worden. In de tussentijd worden alle separaties binnen Arkin geevalueerd, zo mogelijk samen met de client. Daarnaast wordt een pilot gestart waarin bij separatie een-op-een begeleiding gegeven wordt.


De onderzoekers hebben sterk de indruk gekregen dat de medewerkers desondanks hun best gedaan hebben zoveel als mogelijk goede zorg te blijven leveren. Hieruit spreekt volgens PwC hun grote betrokkenheid. Daarbij ontstond een grote mate van autonomie, wat de aansturing vervolgens heeft bemoeilijkt.

ANBI logo