Ook Eerste Kamer zonder discussie akkoord met toegang ggz tot Wlz

Tweet Federatie Opvang over Wlz

Die rust is cruciaal, vindt Ypsilondirecteur Bert Stavenuiter. “Binnen Ypsilon weten we hoe hoog de spanning kan oplopen als mensen steeds weer gekeurd moeten worden om te kijken of ze al geschikt zijn om te werken. Met niet zelden een nieuwe psychose tot gevolg. Toegang tot de Wlz maakt dat niet genezing voorop staat, maar de kwaliteit van leven. Zonder daarmee te zeggen dat mensen daarmee zijn opgegeven, integendeel. Het blijft zaak te kijken of en hoe mensen kunnen groeien en beetje bij beetje kunnen herstellen.” De Wlz zal ze daarin niet tegenhouden, benadrukte Blokhuis in het Kamerdebat: “Het is niet het 'Hotel California' van popgroep The Eagles waar mensen in komen, maar nooit meer uit kunnen komen.”

Blokhuis benadrukte destijds ook dat mensen straks niet hoeven te verkassen als ze onder de Wlz komen te vallen. Ze moeten er 'zo min mogelijk van merken'. Dat laatste ziet Stavenuiter als een verspreking. “Ze moeten er natuurlijk juist wel wat van merken! Met meer aandacht voor de méns achter de ziekte, voor een betekenisvolle invulling van de dag en aandacht voor het sociale netwerk. Een manier van zorg en ondersteuning die wij bijvoorbeeld terugzien bij ART, een zorgconcept dat Actief heRstel in de Triade nastreeft en dat  momenteel in zo'n 20 ggz-instellingen en beschermende woonvormen wordt uitgeprobeerd.”

 

 

Tweet Blokhuis over doel Wlz

ANBI logo