Oproep tot aanwezigheid bij debat langdurige zorg

Ypsilon en het Landelijk Platform GGz roepen op om zo veel mogelijk aanwezig te zijn bij het Kamerdebat over langdurige zorg komende maandag, 10 juni 2013. “Cruciaal”, noemt Ypsilondirecteur de uitkomsten van het debat. “Hier wordt de toekomst van de langdurige zorg bepaald en zonder druk van buiten komt de GGZ zelfs nauwelijks in beeld. Terwijl huisartsen nu al merken dat mensen niet meer naar de GGZ gaan en het aantal daklozen met psychiatrische klachten begint toe te nemen.”

Het debat vindt plaats tussen 10 en 18 uur in het gebouw van de Tweede Kamer aan de Lange Poten 4  in Den Haag. Omdat de verplichte veiligheidscontrole nogal kan ophouden, wordt belangstellenden aangeraden vroeg te komen en hun legitimatie mee te nemen.

De afgelopen paar weken hebben mensen van het Landelijk Platform GGz (LPGGz) en Ypsilon zij aan zij opgetrokken om de GGZ in Den Haag op het netvlies te krijgen. Visiesheets, position papers, telefoontjes, e-mails.en persoonlijke gesprekken met bewindslieden en Kamerleden – alles is gebruikt. Ypsilon heeft daarbij, in lijn met het LPGGz, ingezet op 3 cruciale zaken: de eis dat de zwaarste groep GGZ-patiënten een plek krijgen in de kern-AWBZ, de instelling van een programma om de GGZ-zorg te verbeteren en het verplicht stellen van een persoonlijk zorgleef- of herstelplan.

De AWBZ wordt uitgekleed en blijft alleen nog beschikbaar voor een selecte groep zware patiënten. In de plannen van staatssecretaris Martin van Rijn zit daar vooralsnog geen enkele GGZ-patiënt meer tussen. Ten onrechte, betogen Ypsilon en het LPGGz. Er zijn patiënten bij wie het perspectief op serieus herstel vervlogen is. Deze groep onderscheidt zich niet wezenlijk van cliënten in bijvoorbeeld verpleeghuizen die straks wél voor de kern-AWBZ in aanmerking komen.

Ongeacht onder welke regeling ze vallen hebben mensen in de langdurige zorg recht op goede zorg. “Die wordt lang niet overal geleverd, terwijl er goede voorbeelden zijn van hoe het ook kan. Een programma dat in kaart brengt waar een slechte kwaliteit zorg wordt geleverd en voorstellen doet hoe het beter kan, biedt uitkomst voor de groep die nooit voor zichzelf kan opkomen”, schreef Ypsilon gisteren nog naar alle Kamerfracties.

Ypsilon en het LPGGz maken zich daarnaast grote zorgen over het feit dat de zorg die straks onder gemeenten valt vrijblijvend is. Gemeenten kunnen het geld dat ze van Den Haag voor zorg krijgen ook uitgeven aan bijvoorbeeld lantaarnpalen. Het verplicht stellen van een persoonlijk zorgleef- of herstelplan zou daar wellicht iets aan kunnen doen. Mensen houden  zo zelf de regie, maar tegelijk zou zo’n plan richting geven aan gemeenten om vanuit de Wmo individuele zorg te leveren.

<< Portret van RIBW-bewoonster Corrie, gemaakt als protest tegen de bezuinigingen in de GGZ...
  • Klik hier voor de Visiesheet die Ypsilon schreef over ambulantisering
  • Klik hier voor de weblog van Ypsilonvoorzitter Jan Zandijk
  • Het debat wordt integraal uitgezonden via het themakanaal Politiek24 en via internet. Klik hier voor meer informatie
ANBI logo