MIND Ypsilon heeft een nieuwe website

Onze nieuwe website is vandaag gelanceerd! Overzichtelijker, toegankelijker, met meer mogelijkheden om aan te sluiten bij andere organisaties. Moderner, met doorbladerbare versies van brochures en het magazine YN. Met iDeal voor betalingen en donaties. Interactiever, met mogelijkheden om je kennis en ervaringen in te brengen.  Nog niet alles is al helemaal klaar. We bouwen in 2022 verder aan een nieuwe vorm voor de digitale gespreksgroepen (Ypsfam en andere), aan interactief intranet, en nog veel meer.   Over psychose staat er…

Lees meer

Hans Meyer Swantée nieuwe voorzitter van MIND Ypsilon

Hans Meyer Swantée is de nieuwe voorzitter van MIND Ypsilon. De ledenraad ging vandaag unaniem akkoord met zijn voordracht. Hij maakte al langer deel uit van het bestuur, waar hij het voortouw nam in de transformatie die de vereniging wil maken. Ypsilon heeft ambitieuze plannen om haar aanbod en bereik te vergroten om ook in de toekomst het verschil te blijven maken voor naasten van mensen met een kwetsbaarheid voor psychische aandoeningen. Met meer dan…

Lees meer

MIND Ypsilon Kennissessie: ‘Zorgen voor morgen’

In de tiende kennissessie, de laatste in de reeks dit jaar,  op  9 december as., ligt de focus op zorgen over later die veel mensen uit de achterban van Ypsilon hebben: Hoe moet het verder met mijn zoon, dochter, partner, broer of zus, als ik er niet meer ben en wat kan ik nú al regelen? Daarbij gaat het om de financiële nalatenschap, maar ook om zorg en aandacht. ‘Mijn zoon geeft alles weg als hij psychotisch is.

Lees meer

MIND Ypsilon Kennissessie: ‘Oog voor trauma bij psychose’

Trauma. Daarover gaat de negende gratis online kennissessie die MIND Ypsilon organiseert voor leden en geïnteresseerden op donderdag 25 november van 19.30 tot 21.00 uur. In deze kennissessie, ontvangt Ypsilondirecteur Bert Stavenuiter traumaspecialist David van den Berg. Mensen met psychosegevoeligheid hebben vaak last van trauma’s. Trauma dat heeft geleid tot de psychose of de psychose die heeft geleid tot trauma, het komt allebei voor. Het bespreken van de levensgeschiedenis van een cliënt en het uitvragen van…

Lees meer

MIND voorafgaand aan kamerdebat: alleen samen kunnen we alle mensen helpen

Nog steeds wachten veel te veel mensen veel te lang op ggz, terwijl de vraag naar hulp voor psychische klachten nog altijd toeneemt. Afgelopen weekend uitte de Nederlandse ggz een noodkreet. Voor het eerst erkende ze dat ze de wachtlijsten niet in haar eentje opgelost krijgt en dat hulp van buiten af nodig is. MIND gaat een stap verder: Alleen samen met een én-én-én strategie kunnen we alle mensen met psychische problemen helpen. Door goed te verwijzen, voldoende…

Lees meer

Gezocht: good practises in de ondersteuning van naasten bij suïcidaliteit

Er is weinig dat mensen méér uit hun evenwicht haalt dan een naaste die een poging doet om zichzelf te suïcideren. Direct komen de vragen op: Wat is aan de hand? Wie heeft hier steken laten vallen? Intussen zijn er veel schrijnende verhalen van naasten en nabestaanden die zich in de steek gelaten hebben gevoeld door de hulpverlening. Verhalen waar lessen getrokken uit kunnen worden. Maar dat geldt niet voor álle verhalen van álle naasten en…

Lees meer

MIND Ypsilon ‘Club van de week’ bij Vriendenloterij

Een bijzondere benoeming van de VriendenLoterij: MIND Ypsilon is benoemd tot één van de Clubs van de Week en ontvangt daarom eenmalig een bijdrage van 5.000 euro van de VriendenLoterij. Ypsilon gaat het geld gebruiken om voorlichtingsmateriaal te vertalen. Bert Stavenuiter, directeur van MIND Ypsilon: “Dit is heel mooi! Dankzij deze bijdrage kunnen we een van onze voorlichtingsbrochures in het Arabisch laten vertalen, voor mensen die te maken hebben met iemand met psychotische klachten. We vinden…

Lees meer

MIND Ypsilon Kennissessie: ‘Menslievend en aandachtig, zo hoort zorg te zijn’

‘Diep van binnen, in ons hart en in ons hoofd, weten we allemaal best wat goede zorg is.’ Menslievende, aandachtige zorg. Daarover gaat de achtste gratis online kennissessie die MIND Ypsilon organiseert voor leden en geïnteresseerden op donderdag 28 oktober van 19.30 tot 21.00 uur. In deze kennissessie, ontvangt Jan Zandijk (oud-voorzitter van Ypsilon, vrijwilliger en broer-van) Andries Baart. Prof. dr. Andries Baart, inmiddels met emeritaat, wordt gezien als een grootmeester in menslievende zorg en scoort bij elk evenement…

Lees meer

Nieuw: MIND Magazine

MIND Magazine is een eenmalige uitgave van MIND. In dit magazine staan de lidorganisaties, waaronder MIND Ypsilon, in de spotlights en geeft MIND een uitgebreid beeld van de wereld van de organisatie MIND en van de geestelijke gezondheidszorg. Het blad laat zien dat het niet alleen maar om problemen draait, maar dat er ook heel veel mooie en hoopgevende verhalen te vertellen zijn. Verhalen van mensen die hun ervaringen benutten om anderen te ondersteunen. Op pagina 21 vertelt…

Lees meer

Wet verplichte ggz gerepareerd: patient behoudt bijstand na opname

Mensen die gedwongen worden opgenomen behouden vanaf nu hun recht op algemene bijstand. Een krachtige lobby vanuit onder meer koepelorganisatie MIND heeft er op het laatst voor gezorgd dat de Wet verplichte ggz (Wvggz) ook op dit punt is aangepast. Deze week werd in de Eerste Kamer ingestemd met een reparatiewet om de uitvoering van zowel deze wet als de Wet Zorg en Dwang (WZD) te verbeteren. Ook andere maatregelen maken dat de wetten voortaan…

Lees meer
ANBI logo