Parnassia en TU bouwen virtueel cafe voor psychoseonderzoek

Reageren mensen met een psychotische aandoening hetzelfde als ze stressvolle situaties ervaren in een virtuele wereld in plaats van in de echte wereld? Ja, blijkt uit een onderzoek van Parnassia in samenwerking met de TU Delft waarover Parnassia op haar site bericht. Voor het onderzoek, dat in twee pilots is uitgevoerd, is een virtueel café met terras gebouwd. De onderzoekers lieten er patienten rondlopen met een stereoscopische bril en een joystick. Daarbij werden onder andere de hartslag en de zweetproductie van deelnemers geregistreerd. Computerprogramma’s analyseerden deze reactiepatronen.

Reageren mensen met een psychotische aandoening hetzelfde als ze stressvolle situaties ervaren in een virtuele wereld in plaats van in de echte wereld? Ja, blijkt uit een onderzoek van Parnassia in samenwerking met de TU Delft waarover Parnassia op haar site bericht. Voor het onderzoek, dat in twee pilots is uitgevoerd, is een virtueel café met terras gebouwd. De onderzoekers lieten er patienten rondlopen met een stereoscopische bril en een joystick. Daarbij werden onder andere de hartslag en de zweetproductie van deelnemers geregistreerd. Computerprogramma’s analyseerden deze reactiepatronen.

De pilots zijn allebei succesvol afgerond. De eerste resultaten zijn bemoedigend: paranoïde mensen lijken hetzelfde te reageren op situaties in de virtuele wereld als in de echte wereld. Dit biedt mogelijkheden voor een effectievere en efficiëntere behandeling van deze doelgroep. Dat sluit goed aan bij de wens van onze organisatie meer virtuele behandelmogelijkheden te ontwikkelen. PsyQ, de verzelfstandigde afdeling van Parnassia, biedt al zo'n soort behandeling tegen angststoornissen. Deze is ook ontwikkeld in samenwerking met de TU Delft.

De volgende stap wordt een uitgebreider onderzoek opzetten naar de behandelmogelijkheden die hierdoor ontstaan. Onderdeel daarvan is uitbreiding van de al gebouwde virtuele wereld. Dit kan zijn met bijvoorbeeld een winkel waarin men rondloopt of een tramhalte waar men opstapt. Er is dus nog geen nieuwe behandeling hiermee mogelijk, maar het lijkt erop dat een virtuele behandelaanpak voor mensen met psychosen op termijn mogelijk gaat worden.

ANBI logo