Patienten praten via beeldscherm

Patienten van GGZ Noord-Holland-Noord kunnen vanaf deze week vanuit hun eigen woning digitaal contact leggen met hun hulpverleners, familieleden en lotgenoten. Zij doen dat via een zogenaamde ‘zorgpost’, die zich bevindt op de locatie van GGZ Noord-Holland-Noord in Den Helder.

Patienten van GGZ Noord-Holland-Noord kunnen vanaf deze week vanuit hun eigen woning digitaal contact leggen met hun hulpverleners, familieleden en lotgenoten. Zij doen dat via een zogenaamde ‘zorgpost’, die zich bevindt op de locatie van GGZ Noord-Holland-Noord in Den Helder.

[einde]

Via deze zorgpost kunnen zij op ieder moment dat zij dat nodig vinden beeldcontact maken met een hulpverlener van GGZ Noord-Holland-Noord. Dat contact kan bestaan uit een ondersteunend gesprek met de verpleegkundige, een vraag aan de psychiater, een driegesprek, maar ook beeldcontact met lotgenoten of een familielid dat veraf woont. Het beeldscherm kan tegelijkertijd dienst doen als agenda, alarmering voor afspraken en medicatie-inname.

Het eerste digitale contact heeft begin deze week na lange voorbereiding plaatsgevonden. De eerste patient in Den Helder heeft vanuit haar eigen woning contact gelegd met de zorgpost die op die dag even bemand was door Marleen Barth, voorzitter van GGZ Nederland. Vanaf nu zullen geleidelijk zo’n vijftig patienten uit Texel en Den Helder een beeldscherm in hun eigen woning geplaatst krijgen.

Hoewel in de thuiszorg al hier en daar met deze ‘domotica’ gewerkt wordt, is dat voor patienten met een langdurende psychiatrische handicap nog niet het geval. Het is dus nieuw en de ervaringen van de eerste vijftig patienten zullen met onderzoek door het Trimbos-instituut geevalueerd worden. De verwachting is dat de patienten hierdoor makkelijker contact met familie en lotgenoten kunnen onderhouden en meer de regie kunnen nemen over hun eigen leven.

ANBI logo