Patientenkoepels: Overweeg uitstel Wet langdurige zorg

Patiëntenkoepels waaronder het Landelijk Platform GGz maken zich grote zorgen over de snelheid waarmee het ministerie de  hervormingen in de zorg doorvoert. In een brandbrief drukken ze fractievoorzitters en –specialisten van alle politieke partijen op het hart om een zorgvuldige overgang te bewerkstellingen. Het is ‘riskant’ om alle decentralisaties tegelijkertijd door te voeren, vinden ze, omdat veel voorbereidingen nog getroffen moeten worden. De 6 koepels opperen in de brief van vandaag dat de Wet langdurige zorg (Wlz) én de overgang van de intramurale GGZ een jaar wordt uitgesteld.

In het eerste jaar mag er geen korting plaatsvinden op de budgetten van de overstappers voor begeleiding en moet onnodig schuiven van cliënten tussen stelsels te voorkomen. Ook moeten mensen die thuis wonen met een AWBZ-indicatie toch via de WLZ zorg en ondersteuning te krijgen. “Indien niet op korte termijn duidelijkheid ontstaat over bovenstaande punten, is het te overwegen om de Wet langdurige zorg (Wlz) uit te stellen tot 1 januari 2016.” Dit geeft gemeenten meer tijd om zich goed voor te bereiden op mensen met een intensievere zorgvraag. “Voor de intramurale ggz zou het tussenjaar gebruikt kunnen worden om het screeningsinstrument operationeel gereed te kunnen krijgen, zodat continuïteit van zorg gewaarborgd is tot het moment dat de nieuwe afbakening is uitgekristalliseerd”, aldus LPGGz, Ieder(in), CSO, LOC, NPCF en Per Saldo in de brief.

Het risico bestaat dat mensen niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. waarschuwen ze. “De garantie dat mensen nog een jaar lang dezelfde zorg tegen dezelfde prijs kunnen inkopen als ze naar de gemeente en/of zorgverzekeraar gaan en snel duidelijkheid wie er in de WLZ blijft, is snel nodig. Zo niet dat kunt u een alternatief overwegen. Geef eerst de nieuwe Wmo, Jeugdwet en Participatiewet zorgvuldig vorm. Een jaar later kan de Wlz ingaan en kan gestart worden met het overhevelen van zorgintensievere cliënten uit de huidige AWBZ naar de Wmo.”

ANBI logo