Patiëntenkoepels: Programmaraad subsidieverdeling faalt

Alle vijf patiëntenkoepels hebben forse kritiek op het (project)subsidiebeleid van het ministerie van VWS. In een brief aan minister Schippers moet vooral het recente advies van de Programmaraad over de meerjarengelden het flink ontgelden. Met gedegen onderbouwing laten de koepels de minister weten dat niet alleen de inhoud, maar vooral de kwaliteit van het advies fors onder de maat is. Zij willen met de minister in gesprek over de resterende middelen.

Alle vijf patiëntenkoepels hebben forse kritiek op het (project)subsidiebeleid van het ministerie van VWS. In een brief aan minister Schippers moet vooral het recente advies van de Programmaraad over de meerjarengelden het flink ontgelden. Met gedegen onderbouwing laten de koepels de minister weten dat niet alleen de inhoud, maar vooral de kwaliteit van het advies fors onder de maat is. Zij willen met de minister in gesprek over de resterende middelen.

In opdracht van de minister beoordeelde de Programmaraad 136 van de 151 ingediende projectvoorstellen van pgo-organisaties. De Programmaraad bracht advies uit aan de minister, die het advies integraal overnam.Van de beschikbare 24 miljoen gaat een bedrag van 11,5 miljoen euro naar 29 projectaanvragen die direct zijn goedgekeurd. Twaalf projecten ter waarde van 5,6 miljoen krijgen een herkansing. Maar liefst zeven miljoen blijft daarmee nog op de plank liggen. Ook Ypsilon viste achter het net.

Het Landelijk Platform GGz , de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF), de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-raad), de Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO) en het Platform VG hebben de handen ineen geslagen in hun kritiek op het subsidiebeleid.

De koepels constateren onder meer dat het advies van de Programmaraad 'eerder een rem dan een positieve impuls is' voor de versterking van patiënten- en familieorganisaties. “De minister beoordeelt innovatie van basisactiviteiten willekeurig en honoreert deze activiteit per saldo onvoldoende. Zo is de afwijzing van één project onderbouwd met: ‘Vrijwel elke pgo-organisatie ontwikkelt en geeft trainingen van uiteenlopende aard’, terwijl een andere organisatie het ontwikkelen van een online collegemodule wél gehonoreerd ziet.” De besluitvorming is bovendien inconsistent ten opzichte van de eerste tranche. De koepels constateren willekeur en het ongelijk behandelen van gelijke gevallen. Eerder gedane toezeggingen worden niet nagekomen.

De koepels willen op korte termijn met de minister in gesprek over een effectieve en efficiënte besteding van de resterende zeven miljoen euro.

ANBI logo