Patientenorganisaties uiten grote zorgen om nieuwe wet

Patiënten- en cliëntenorganisaties hebben een gezamenlijk reactie gestuurd naar het ministerie van VWS naar aanleiding van de consultatie van de nieuwe Wet Langdurige Intensieve Zorg (LIZ), de wet die vanaf 2015 de opvolger van de AWBZ is. In de brief maken zij kenbaar grote risico's te zien voor mensen die gebruik (gaan) maken van de LIZ. Ze vinden dat de wet op een aantal punten moet worden aangepast. Ook wijzen zij erop dat de onrealistisch planning van het traject. Men wil te veel en men wil het te snel, oordelen de belangenorganisaties waaronder het Landelijk Platform GGz.

De organisaties vinden het niet juist dat mensen met GGZ-problematiek niet onder de LIZ komen te vallen. De LIZ geeft ook geen toegang voor jongvolwassenen vanaf 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking omdat zij geen levenslange behoefte aan zorg zouden hebben. Maar dat is een misvatting. Net als bij de GGZ zijn er mensen die licht verstandelijk gehandicapt zijn, en die te maken hebben met een blijvende behoefte aan zorg die overeen komt met de intensiteit aan zorg die anderen wel toegang geven tot de LIZ.

Een volgende zorg die de organisaties voorzien, is de gebrekkige aansluiting tussen de LIZ en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). In het voorstel dat VWS nu doet, wordt gesteld dat wie gebruik maakt van de WMO geen gebruik kan maken van de LIZ en andersom. Ook vinden de belangenorganisaties het essentieel dat cliënten onafhankelijke ondersteuning kunnen krijgen bij het stellen van de indicatie. Mensen die vragen of klachten hebben over de indicatie moeten terecht kunnen bij één loket. Ook moet er de mogelijkheid zijn voor bezwaar en beroep.

Het zorgkantoor bepaalt straks de zorgzwaarte terwijl het CIZ alleen nog bepaalt of iemand wel of geen toegang heeft tot de zorg. Tot slot staan de cliëntenorganisaties stil bij de keuze om in plaats van Zorg Zwaartepakketten (ZZP's) over te gaan op de indeling van drie zorgzwaarte klassen: licht, middel en zwaar. Maar veel is nog onduidelijk. 

ANBI logo