Platform GGz schrikt van klachtenstroom over CIZ

Bureaucratisch, lange, ingewikkelde formulieren die binnen een onredelijke termijn moeten worden ingevuld, zorgprofessionals die daarbij onbezoldigd moeten assisteren, de telefonische indicatie die als een overval wordt ervaren, nare bejegening; zomaar enkele klachten die via het meldpunt ‘Meld je zorg’ over het CIZ zijn binnengekomen. Het Landelijk Platform GGz, initiatiefnemer van het meldpunt, is geschrokken over de snelle toestroom van klachten en wil snel maatregelen.

Bureaucratisch, lange, ingewikkelde formulieren die binnen een onredelijke termijn moeten worden ingevuld, zorgprofessionals die daarbij onbezoldigd moeten assisteren, de telefonische indicatie die als een overval wordt ervaren, nare bejegening; zomaar enkele klachten die via het meldpunt ‘Meld je zorg’ over het CIZ zijn binnengekomen. Het Landelijk Platform GGz, initiatiefnemer van het meldpunt, is geschrokken over de snelle toestroom van klachten en wil snel maatregelen.

Deze week publiceerde het Landelijk Platform GGz een tussenrapport met de uitslagen van het meldpunt ‘Meld je zorg’, te bereiken op www.meldjezorg.nl. Mensen kunnen daar sinds april dit jaar terecht met alle vragen, klachten en knelpunten over de stelselwijzigingen. De uitkomsten zijn zorgelijk. In korte tijd zijn er meer dan honderd meldingen binnengekomen; knelpunten over de herindicaties voerden daarbij de boventoon. Via de eigen website riep ook Ypsilon op om er klachten over de stelselwijziging te melden.

Het CIZ kreeg al eerder te maken met stevige kritiek bij de herindicaties in de somatische zorg. Maar dat kwetsbare en moeilijk bereikbare zorggroepen in de ggz zich in groten getale beginnen te roeren, is nieuw. “Het moet om het topje van de ijsberg gaan”, zo zegt Marjan ter Avest, directeur van het Landelijk Platform GGz.

“Mensen hebben pas vanaf 1 april te maken met de herindicatie en toch komen er nu al veel meldingen binnen van cliënten die zich zorgen maken of in de problemen zijn gekomen. “Onze doelgroepen beschikken niet altijd over internet of zijn vanwege hun psychische beperkingen moeilijker in staat om te reageren op deze complexe zaken”, vervolgt Ter Avest. “Dan is het des te zorgwekkender dat zij onze helpdesk zelfs in de zomer weten te vinden. We hebben daarbij geconstateerd dat het CIZ ervaren wordt als een struikelblok op de ingewikkelde weg naar goede zorg.”

Het LPGGz begrijpt dat de AWBZ toekomstbestendig moet blijven. “Maar moet het zó? Mensen met een psychische aandoening zijn vaak niet in staat om onder tijdsdruk de complexe formulieren in te vullen. Laat staan die binnen twee weken te laten valideren door hun behandelaar of hulpverlener. Als ze niet tijdig reageren, vervalt ook nog eens nét dat beetje ondersteuning dat ze op de been houdt”, aldus ter Avest. “Wij willen echt op korte termijn met het CIZ om tafel. De ernst van de kritiek vereist dat. Het kan en moet echt veel zorgvuldiger”.

ANBI logo