Platform GGz wil snel met minister om tafel

Het nieuwste plan van minister Schippers rond de zorgwet geeft weinig antwoorden maar roept vooral veel vragen op. Dat is de reactie van het Landelijk Platform GGz op het pakket dat de minister presenteerde om de kosten in de zorg te beteugelen. Het platform, waartoe ook Ypsilon behoort, wil snel met de minister om de tafel om over het voorgenomen beleid in gesprek te gaan.

Het LPGGz ziet in de brief van Schippers veel onderwerpen terug die het de afgelopen periode zelf naar voren heeft gebracht. Zo erkent de minister onder andere het gevaar van risicoselectie door zorgverzekeraars, het ontbreken van transparantie bij de zorginkoop van verzekeraars en het gebrek aan evenwicht in de zorgmarkt en het belang van keuze-informatie voor verzekerden en patiënten. Marjan ter Avest: “Het is goed dat we ons in december tijdens de rondetafelconferentie in de Tweede Kamer expliciet hebben uitgesproken over de kwetsbare positie van mensen met psychische problemen in het zorgstelsel. De brief toont aan dat onze signalen zijn doorgekomen bij het ministerie. Maar of de voorgenomen maatregelen een antwoord op onze zorgen zijn, is nog wel de vraag.”

Het LPGGz heeft op dit moment nog geen gewogen standpunt over het voorgenomen beleid. De brief biedt onvoldoende informatie en bevat veel aannames die niet onderbouwd zijn. Wel schat het LPGGz in dat de impact van de maatregelen voor cliënten en naastbetrokkenen in de GGZ zal groot zal zijn. Positief is dat kwaliteit van zorg en transparantie van aanbieders en verzekeraars centraal staan in het huidige beleid. Maar de druk op Routine Outcome Monitoring in de ggz kan er ook toe leiden dat het medisch paradigma weer gaat domineren en de brede herstelbenadering wordt ondermijnd. “Het lijkt erop dat de tweedeling in de zorg blijft bestaan”, aldus Marjan ter Avest: “Mensen met een goed inkomen en naar verwachting lage zorgkosten, kunnen hun keuzemogelijkheden ‘kopen’. Mensen die leven op bijstandsniveau en die te maken hebben met hoge zorgkosten, zullen noodgedwongen kiezen voor een lager eigen risico en een naturapolis met gecontracteerde aanbieders. Het grootste deel van onze achterban behoort tot de laatste categorie”, aldus Marjan ter Avest.

ANBI logo