Platform roept op om ervaringen met inspectie te melden

De kwaliteit van de dienstverlening van de inspectie onder vuur. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) zoals de dienst voluit heet, heeft als taak de volksgezondheid te bevorderen door effectieve handhaving van de kwaliteit van zorg, preventie en medische producten. Maar hoe effectief is die handhaving eigenlijk, in de ogen van de mensen die de IGZ probeerden in te schakelen? Het Tros-programma Radar is samen met de Nationale Ombudsman een meldpunt gestart om ervaringen van mensen met de inspectie te bundelen. Het Landelijk Platform GGz waar Ypsilon bij is aangesloten sluit zich bij deze actie aan en richt zich vooral op de rol van de inspectie in de geestelijke gezondheidszorg.

Het Platform roept mensen op zich te melden als ze een klacht vanuit de GGZ hebben ingediend bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Dat kan door hun ervaringen met de inspectie te melden via de enquête op de website www.meldjezorg.nl van het Platform, dat de antwoorden zal bundelen in een rapport. De uiterste datum om de enquête in te vullen is 1 april 2012.

Behalve rond ervaringen met de inspectie is www.meldjezorg.nl hét adres om ook andere vragen of klachten te melden over de veranderingen in de GGZ, verslavingszorg en maatschappelijke opvang kunnen melden.

ANBI logo