Platform start meldactie

Met de meldactie Zo kan de GGZ beter!’, vraagt het Landelijk Platform GGz patiënten, familieleden en andere betrokkenen om hun ervaringen met goede zorg in de GGZ te melden. Ook tips & ideeën om de zorg te verbeteren zijn welkom.
U kunt naar de meldactie door hier te klikken. De actie loopt tot 2 september 2013.

Wat heeft het meest geholpen bij uw herstel? Vindt u dat de ggz anders kan, anders moet? Wat vindt u als familielid verrassende én goede zorgvormen voor uw naaste? Waardoor herstelde hij of zij het beste?’ zijn enkele van de vragen waarop het LPGGz een antwoord zoekt.

Het Landelijk Platform GGz, waar ook Ypsilon bij is aangesloten, wil met het project 'Passende zorg en zelfmanagement' de bestaande zorg verbeteren. In het Bestuurlijk Akkoord GGZ 2012 zijn met de politiek afspraken gemaakt om de kostengroei in de GGZ te beheersen en tegelijkertijd de kwaliteit van de zorg te waarborgen. Het LPGGz reageert met dit project op deze uitdaging.
Ypsilon werkt niet alleen mee aan dit project, maar is ook de trekker van het Project ‘Kwaliteit en Vraagsturing’, namens 17 betrokken GGZ-clienten en familieorganisaties. In dit laatste project worden in ‘proeftuinen’ nieuwe zorgvormen uitgeprobeerd.

“Hoe meer mensen met goede ideeën komen, hoe beter!”, zegt Jacqueline Neijenhuis, die het proeftuinenproject vanuit Ypsilon coördineert. “Het hoeven niet per se leden of direct betrokkenen te zijn die goede ideeën hebben. Alle bijdragen zijn welkom. Denk ook aan de juf van de school, de voetbaltrainer, de buurvrouw of hulp van je zelfstandig wonende zoon/dochter, etc. Betrek hen bij de GGZ en nodig ze uit goede ideeën te melden. Vergeet ook niet deze meldactie op je facebookpagina te delen.”

ANBI logo