Platform vraagt toetsing Raad van State op discriminatie

Ondanks fel verzet van het Landelijk Platform GGz (LPGGz) koerst staatssecretaris Van Rijn aan op een nieuw stelsel waarin GGZ-patiënten zijn uitgesloten van de AWBZ. Maar mag dat eigenlijk wel? Is uitsluiting van de GGZ uit de kern-AWBZ wel verenigbaar met bestaande en komende wetgeving op het gebied van non-discriminatie en gelijke behandeling? Het Platform heeft onlangs gevraagd of de Raad van State een uitspraak wil doen. Dat meldt het Platform op een speciale webpagina waarin het verslag doet van activiteiten in het kader van politieke lobby.

Het kabinet wil een kern-AWBZ behouden voor mensen die echt niet meer zelfstandig kunnen wonen en denkt dan aan ouderen en voor mensen met een verstandelijke beperking. GGZ-cliënten worden echter uitgesloten, terwijl ook in de GGZ wel degelijk sprake is van een (kleine) groepen mensen die zeer langdurig of levenslang aangewezen is op verblijf binnen een beschermde instelling.

De gevraagde toetsing kon wel eens het laatste middel zijn om het voornemen van de baan te krijgen, want de staatssecretaris lijkt op dit punt niet te vermurwen. Dat bleek onlangs nog in een gesprek dat een delegatie van het LPGGz had met de staatssecretaris. Ook Ypsilon maakte deel uit van de delegatieIn dat geval wil het Landelijk Platform GGz strikte waarborgen om ervoor te zorgen dat deze zware GGZ-groep ook in een andere wet zekerheden houdt. Het recht op zorg en kwaliteit van zorg moeten hoe dan ook in het nieuwe stelsel gehandhaafd blijven, aldus het LPGGz.

 

Ook op andere fronten is het LPGGz actief om de langdurige zorg in het nieuwe stelsel goed geregeld te krijgen. Zo heeft het Ministerie van VWS een vertrouwelijke consultatieronde gehouden over een concepttekst voor de Wmo 2015. Grootste verandering ten opzichte van de bestaande Wmo is dat gemeenten ook verantwoordelijk worden voor begeleiding en persoonlijke verzorging. De inbreng van het Landelijk Platform GGz is vooral gericht op behoud van de zogeheten compensatieplicht in de Wmo. Nu kwetsbaardere groepen afhankelijk worden van de Wmo moet de rechtspositie van cliënten minimaal gelijk blijven, aldus het Platform. Compensatieplicht houdt in dat gemeenten in ieder geval een resultaatverplichting hebben om burgers een goede oplossing te bieden bij beperkingen op het gebied van zelfredzaamheid of participatie.

> Meer lezen

ANBI logo