Platform zet rechtszaak eigen bijdrage door

'Een belangrijke stap op weg naar totale afschaffing.’ Zo betitelt Marjan ter Avest, directeur Landelijk Platform GGz (LPGGz) de gedeeltelijke afschaffing van de eigen bijdrage ggz voor lage inkomens waarover partijen in Den Haag het gisteren eens zijn geworden. ‘Maar onze rechtszaak om de maatregel definitief van tafel te krijgen, gaat onverminderd door. Want ook met de nieuwe afspraken blijft de eigen bijdrage discriminerend en een onverantwoord hoge drempel voor mensen om noodzakelijke zorg te krijgen.' De afgelopen weken heeft het LPGGz meer dan duizend meldingen gekregen over de eigen bijdrage in de ggz. Vooral mensen met lage inkomens zijn in de problemen gekomen.

Het LPGGz vindt de eigen bijdrage alleen voor de ggz discriminerend en stigmatiserend. Ter Avest: 'Mensen met psychische of psychiatrische aandoeningen worden apart gezet van mensen met lichamelijke problemen. Zij moeten extra betalen voor noodzakelijke zorg. Dat is en blijft onacceptabel. Iemand met schizofrenie of depressiviteit heeft net zoveel recht op zorg als iemand met diabetes of kanker, zonder dat zij daarvoor gesanctioneerd worden door het betalen van een eigen bijdrage.'
Om dit gelijkheidsprincipe af te dwingen voert het LPGGz een rechtszaak tegen de Nederlandse staat. Deze dient op 6 juni.

Het LPGGz is de partijen dankbaar voor de stap die nu gezet is. 'Ons brede protest was niet tegen dovemansoren.' Sinds het bekend worden van de eigen bijdragemaatregel vorig jaar, heeft het LPGGz zich daar met haar achterban stevig tegen verzet. Tijdens de manifestatie op het Malieveld van 29 juni 2011 protesteerden ruim 10.000 cliënten en hulpverleners tegen het beleid van minster Schippers. Ook daarna zijn de acties onverminderd voortgezet. Ter Avest: ‘We hebben laten zien dat ggz-cliënten zich niet zo maar in de marge laten drukken. Wij gaan door tot dat de eigenbijdrage maatregel van tafel is.’

ANBI logo