Prijsvraag Anoiksis voor nieuwe naam schizofrenie

Verzin een nieuwe naam voor de verwarrende term schizofrenie en win een Gouden Bleuler en eeuwige roem. Dat is de inzet van Anoiksis bij de prijsvraag die ze heeft uitgeschreven. Patienten mogen meedoen, familie, psychiaters, wetenschappers, kortom iedereen.

Een poster en buttons maken duidelijk dat de prijsvraag een luchtig karakter heeft. Anoiksis wil vooral een discussie op gang brengen. Als dat gebeurt is de opzet geslaagd. Op 3 oktober zal de vijfkoppige jury haar deskundig oordeel geven wie de Gouden Bleuler en eeuwige roem zal ontvangen. Bleuler is de psychiater die begin vorige eeuw de naam schizofrenie bedacht.

Verzin een nieuwe naam voor de verwarrende term schizofrenie en win een Gouden Bleuler en eeuwige roem. Dat is de inzet van Anoiksis bij de prijsvraag die ze heeft uitgeschreven. Patiënten mogen meedoen, familie, psychiaters, wetenschappers, kortom iedereen.

Een poster en buttons maken duidelijk dat de prijsvraag een luchtig karakter heeft. Anoiksis wil vooral een discussie op gang brengen. Als dat gebeurt is de opzet geslaagd. Op 3 oktober zal de vijfkoppige jury haar deskundig oordeel geven wie de Gouden Bleuler en eeuwige roem zal ontvangen. Bleuler is de psychiater die begin vorige eeuw de naam schizofrenie bedacht.

De patientenvereniging stoort zich al langere tijd aan het verkeerd gebruik van de term of, preciezer gezegd: aan het gebruik van de verkeerde term. “Inmiddels is ‘schizofreen’ een gangbaar woord in de Nederlandse taal waarmee men een gespleten situatie of toestand benoemt.  Maar zo vanzelfsprekend als het woord gebruikt wordt, zo weinig passend is het voor degenen die er mee te maken hebben. Vooral na de komst van de antipsychotica is er voor de patient veel verbeterd. Van een gespleten geest of persoonlijkheid, laat staan een ‘meervoudige persoonlijkheid’ is totaal geen sprake.”

Met de komst van internet is de genuanceerdere informatie wel te vinden, ziet Anoiksis als lichtpuntje. ” Bijvoorbeeld bij Wikipedia. De tijdgeest is dus wel ten gunste van een juister begrip aan het verschuiven.” Maar vaker roept het woord tot de verbeelding sprekende woord begrip toch de verkeerde associatie op. Had psychiater Bleulerdie dat geweten toen hij de term bedacht, dan had hij vast een andere keuze gemaakt. Ruim honderd jaar later helpt Anoiksis hem alsnog een handje.

ANBI logo