Proces over eigen bijdrage GGZ voorlopig van de baan

 

Mensen die van plan waren om op 15 oktober naar de aangekondigde openbare rechtszaak over de eigen bijdrage in de GGZ te gaan, hoeven niet de deur uit. De zitting gaat, althans op die 15e oktober, niet door. Dat is besloten na intensief overleg tussen het Landelijk Platform GGz, GGZ Nederland, NVvP en het NVP. Toch houdt LPGGz-directeur Marjan ter Avest er rekening mee dat de zitting op een later moment alsnog wordt doorgezet.
‘Van uitstel komt geen afstel’, zegt Marjan ter Avest. “De maatregel is en blijft discriminerend zolang de uitvoering ervan – de inning van de eigen bijdrage in 2012 – gehandhaafd blijft.”


De komende periode gaat het Landelijk Platform GGz samen met deze en andere partners in de zorg en de politiek in overleg om de eigen bijdrage met terugwerkende kracht van tafel te krijgen. 

De voorgenomen openbare zitting op 15 oktober a.s. gaat dus voorlopig niet door. Zodra bekend wordt wanneer de zitting wordt voortgezet zal dit via Schizbul bekend worden maken.

ANBI logo