Prominenten Ypsilon kleuren vakblad Psy

Prominenten van Ypsilon staan deze maand centraal in Psy, het vakblad voor professionals in de GGZ. Met een foto op de cover en twee dragende artikelen in de kern van het blad geven twee kaderleden elk op eigen wijze glans aan het blad. “Familieman” en Ypsilonbestuurslid Henk-Willem Klaassen wordt bevraagd over het familiebeleid dat hij als hulpverlener bij GGZ Noord-Holland Noord heeft neergezet. Tom Rusting, regiovoorzitter van Ypsilon Utrecht, vertelt uitgebreid over zijn thuiscoaching-activiteiten in Utrecht.

Beide artikelen vormen een mix van hun eigen persoonlijke ervaringen als familielid en hun inspanningen om andere familieleden in goede zorg te krijgen. Een themanummer is het niet, maar hun ervaringen binnen de familie blijken in beide interviews een inspirerende drijfveer voor doordachte hulp aan anderen.

Aanleiding bij het verhaal van Klaassen lijken de Criteria Familiebeleid die onlangs door het Landelijk Platform GGz naar buiten zijn gebracht en de Kitty Verbeekprijs die Klaassen onlangs won voor een artikel over familiebegeleiding door sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen. “De familie weet feilloos wanneer het misgaat”, kopt het artikel. En verderop: “Echt, familiebegeleiding is niet ingewikkeld, zeker niet als het vanuit het hart komt.” De praktijk bewijst zijn gelijk. “Het is geweldig om begrip te ondervinden in onze situatie”, zegt een moeder tijdens het gesprek. “Soms slaat Henk-Willem zijn arm om me heen, soms pakt hij me bij mijn nekvel.”

Waar Henk-Willem Klaassen de redacteur laat aanschuiven bij enkele familiegesprekken, laat Tom Rusting de lezer door zijn woordkeuze zien hoe hij te werk gaat. “Uw Yousef is als mijn zoon Lodewijk”, is hier de titel, een rechtstreeks citaat waarmee Rusting Marokkaanse families laat zien dat hij weet wat er bij hen speelt. Zoals het voorbeeld dat hij en zijn vrouw de boodschappen opsplitsen zodat ze hun zoon twee keer kunnen verleiden om zijn bed uit te komen. Het voorbeeld blijkt ook bij de Marokkaanse familie te werken die hij begeleidt. Geen hulpverlening uit de ivoren toren, of uit theoretische lesboekjes, maar gevoed vanuit de eigen ervaring van alledag.

Klik hier voor het artikel over Henk-Willem Klaasen (in pdf-formaat)
Klik hier voor het artikel over Tom Rusting (in pdf-formaat)

ANBI logo