Psychiater en psycholoog berispt in zaak Thijs H.

Had Thijs H., of Thijs Hermans zoals hij graag voluit genoemd wordt, een psychose toen hij drie wandelaars doodstak? Een psychiater en een psycholoog die daaraan twijfelden, zijn nu door het medisch tuchtcollege in Den Bosch berispt. Zonder onderbouwing oordeelden zij dat van een psychose geen sprake was, meldt NRC vandaag. Op basis van hun rapport werd Hermans vervolgens veroordeeld tot maar liefst 22 jaar cel én tbs, een straf die vorig jaar werd bevestigd door de Hoge Raad. 

Het deskundigenrapport dat zij schreven is op hoofdpunten onvoldoende duidelijk en niet inzichtelijk, constateert het medisch tuchtcollege nu. Zij zaaiden hierdoor twijfel, juist omdat andere deskundigen van onder meer het Pieter Baan Centrum eerder juist hadden vastgesteld dat Hermans wél een psychose had. Alle reden voor zijn advocaat om mogelijkheden voor vervolgstappen te onderzoeken.

Het tuchtcollege benadrukt dat de conclusies over het al dan niet aanwezig zijn van een psychose, van groot belang zijn voor de rechtszaak maar vooral ook voor de betrokkene persoonlijk.Omdat het rapport juist daarin tekortschiet, is een berisping noodzakelijk. Dit maakt dat niet met een waarschuwing kan worden volstaan,aldus het medisch tuchtcollege volgens NRC. 

Ypsilondirecteur Bert Stavenuiter spreekt van een snoeihard oordeel. Dit laat zien wat velen binnen én buiten de rechtszaak al dachten.Het is de tweede keer in korte tijd dat er een harde aanwijzing wordt gegeven dat sprake is van een gerechtelijke dwaling. Onlangs nog gelaste de rechtbank ook al nieuw onderzoek naar de psychose van Hermans in een zaak die door hemzelf was aangespannen.

ANBI logo