Psychiatrische patiënten onnodig lang in ziekenhuis

Mensen met psychiatrische problemen belanden onnodig lang in een ziekenhuis of instelling omdat ze nergens anders terechtkunnen. Dat staat in het conceptrapport ‘Medisch noodzakelijk verblijf in de geneeskundige GGZ’. Minister Schippers wil nog niet reageren op het rapport, maar richt haar aandacht op de bevindingen van het ‘aanjaagteam verwarde personen’, dat zij vorig jaar instelde.

Enkele jaren geleden besloot de regering dat bedden moesten plaatsmaken voor ambulante zorg. Mensen kunnen zo lang mogelijk thuis blijven als ze passende zorg ontvangen. Dan moet er echter wel een thuis zijn en voldoende zorg geboden kunnen worden. Omdat aan beide gebrek is blijven mensen onnodig lang ‘hangen’ in dure instellingen.

Het Landelijk Platform GGz, waarbij ook Ypsilon aangesloten is, noemt slechte samenwerking tussen hulpverleners, wachtlijsten in de zorg en trage hulp als reden waardoor situaties kunnen escaleren of opname onvermijdelijk wordt.Ypsilon is voorstander van zo lang mogelijk in de eigen omgeving blijven. ‘Maar dat moet wel kunnen’, zegt directeur Bert Stavenuiter. ‘Een plan, contact en goede bereikbaarheid van de hulpverlener en ondersteuning van de naasten zijn voorwaarden.’

Reacties op het conceptrapport zijn van dezelfde strekking: Kamerlid Bruins Slot (CDA): ’Goede zorg moet voorop staan, niet de cijfers’. De Nederlandse Vereniging van gemeenten (VNG) stelt dat psychiatrische patiënten hun zelfstandigheid vaker behouden als er thuis sneller goede ondersteuning komt.

Klik hier voor het conceptrapport van het Zorginstituut, een belangrijk adviesorgaan van Minister Schippers. 

Wilt meer weten over de activiteiten van Ypsilon in beleid en politiek, klik hier.

ANBI logo