Psychosecircuit GGZ Drenthe ontvangt keurmerk TOPggz

Het Psychosecircuit GGZ Drenthe ontving op 16 december het keurmerk TOPGGz van de Gezondheidsraad. Het Psychosecircuit in Assen is een gespecialiseerde afdeling, waar mensen met psychotische klachten terecht kunnen voor zorg in de breedste zin van het woord. Dit varieert van poliklinische behandeling, dagbehandeling en begeleiding thuis tot opname in de kliniek. Herstel en stabilisering staan centraal en per patiënt wordt in kaart gebracht wat daarvoor nodig is. Familierelaties, sociale contacten, dagbesteding en arbeidsreïntegratie zijn belangrijk in de behandeling. Het Psychosecircuit is zo georganiseerd, dat cliënten niet hoeven wachten op behandeling.

Psychiater Johan Arends, manager behandelbeleid van het Psychosecircuit is trots en verheugd: “Wij doen er alles aan om samen met onze cliënten te werken aan hun herstel en welbevinden, zodat zij mét hun beperking een volwaardig bestaan als gewone burger kunnen leiden. Dat we deze erkenning krijgen voor onze werkwijze is een geweldige opsteker voor zowel de medewerkers als de cliënten.” 

Het keurmerk wordt toegekend aan topklinische GGZ-afdelingen die zich toeleggen op diagnose en behandeling van ernstige, complexe en zeldzame psychiatrische stoornissen. Door het keurmerk is het voor patiënten en verwijzers zichtbaar welke afdelingen erkende topspecialistische geestelijke gezondheidszorg leveren.
Een aantal innovatieve behandelmethoden, die binnen het Psychosecircuit zijn ontwikkeld, zijn intussen door andere gespecialiseerde afdelingen in Nederland overgenomen. Door deze benadering geniet het Psychosecircuit landelijke bekendheid en zijn er veel aanvragen voor second opinion onderzoek.

Om voor het keurmerk TOPGGz in aanmerking te komen moet een afdeling voldoen aan strenge criteria. Naast het Psychosecircuit GGZ Drenthe ontvingen ook de afdelingen persoonlijkheidsstoornissen, angststoornissen en stemmingsstoornissen, alle drie onderdeel van RIAGG Maastricht, het keurmerk.
Kijk voor meer informatie op www.topggz.nl

ANBI logo