Psychosepreventie werkt en bespaart zorgkosten

Het aanbieden van cognitieve gedragstherapie aan mensen met een ultrahoog risico (UHR) op het ontwikkelen van een psychose halveert het aantal mensen dat daadwerkelijk een psychose ontwikkelt, ook na vier jaar nog. Bovendien is het goedkoper dan nietsdoen.  Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Helga Ising.

Ising screende in het Early Detection Intervention Evaluation-onderzoek jonge mensen die hulp zochten voor een andere stoornis (bijvoorbeeld angst- of depressieve klachten), op het risico van een psychose. Een aantal van hen, degenen met een ultra hoog risico (UHR), kreeg een aanvullende, nieuwe behandeling: cognitieve gedragstherapie gecombineerd met psychose-educatie. De cliënten met een UHR in de controlegroep kregen deze aanvullende behandeling niet. De behandelcombinatie halveert de kans op het krijgen van een eerste psychose. Ook neemt de ernst van de klachten duidelijk af. Na vier jaar blijven de gunstige effecten nog steeds behouden. Dat duidt erop dat er niet slechts sprake is van uitstel, maar dat psychoses daadwerkelijk worden voorkómen.

Er is een instrument ontwikkeld voor het eenvoudig opsporen van mensen met een UHR op een psychose: de PQ-16. De Prodromal Questionnaire is een handzame vragenlijst met 16 vragen die inmiddels wereldwijd voor dit doel gebruikt wordt.

In de brochure ‘VIP-zorg’, die Ypsilon enkele jaren geleden uitbracht, vermeldt ze al de gunstige effecten van vroeg ingrijpen. Daar wordt ook de Prodromal Questionnaire genoemd. Deze ‘Ervaringenlijst’ is een test met 16 vragen over ervaringen die angst of ongerustheid veroorzaken. In de test moet ook de naaste aangeven in hoeverre hij onder de ervaringen lijdt.
Kijk op www.ypsilon.org/vroeg-ingrijpen voor de brochure en de vragenlijst.

Kostenbesparing
De opsporing en behandeling van mensen met UHR is ook kosteneffectief. Het is goedkoper dan niets doen. Dit geldt voor zorgkosten (minder opnames, minder zorggebruik), maar er is ook minder arbeidsverzuim in de behandelde groep. 

Klik hier voor meer informatie over het proefschrift.

De brochure VIP-zorg is voor leden van Ypsilon gratis te downloaden. Een papieren versie is met korting te bestellen via de webwinkel

ANBI logo