Quick scan GGZ Nederland: 5.000 banen minder in 2012

Bezuinigingen op de GGZ brengen de zorg voor patiënten in gevaar. Komend jaar zijn de instellingen voornemens om duizenden personeelsleden af te stoten. Vooral zorgpersoneel is de klos. Dat blijkt uit een korte vragenlijst die GGZ Nederland half februari vragenlijst onder haar leden uitgezet.

Het merendeel van de GGZ-instellingen geeft aan dat het te maken heeft met patiënten die hun behandeling niet willen voortzetten of willen starten als gevolg van de eigen bijdrage. De instellingen verwachten dat er dit jaar 11 procent minder vraag is naar ambulante zorg en 5 procent minder naar klinische zorg. De gevolgen zijn groot: alleen al de instellingen die de quick scan hebben ingevuld zullen gezamenlijk bijna 2.200 volle banen zullen schrappen in 2012. Doorrekenend verwacht de brancheorganisatie dat het landelijk zal gaan om ongeveer 5000 voltijdse banen.

Het grootste gedeelte van de afname, 1.550 voltijdse banen (FTE’s), zal vallen bij het zorgpersoneel, waardoor de kwaliteit van zorg in gevaar komt. De overige 640 FTE krimp zal gaan om ondersteunend personeel. De afname van FTE’s zal zoveel mogelijk plaatsvinden door natuurlijk verloop van personeel en door het afvloeien van tijdelijk personeel. Verder verwacht een groot deel van de instellingen dat voor het blijvend personeel sprake zal zijn van verhoging van de werkdruk en herverdeling van taken.

Het rapport van GGZ Nederland is als pdf te downloaden door te klikken op deze link.

ANBI logo